Forekomsten af sjældne tornskader i Europa efteråret 2000

af Morten Bentzon Hansen

Som de fleste ornitologer nok er klar over, så har efteråret 2000 været et godt år for tornskader i Europa. I Danmark fik vi vores del af kagen med forekomsten af Steppetornskaden nær Hasle i perioden 6-13.10. Dette var i sig selv fint, men Steppetornskaden var måske nok den art der var mindst ønsket af alle twitcherne, idet langt de fleste så arten i Skagen. Hvad der kan overraske er, at den danske forekomst kun er een ud af to i Europa dette efterår. Nedenstående er en opsummering af forekomsten af tornskader i dette efterår og det bør være en appetitvækker for de danske ornitologer idet november traditionelt er en god tornskademåned.

 

Langhalet Tornskade

Den vel nok sjældneste tornskade i Europa overhovedet blev en 1k Langhalet Tornskade set på South Uist i perioden 03-04.11. 2000. South Uist ligger udfor den skotske vestkyst og på fundets tidspunkt blev det formodet, at fuglen havde holdt til i området i en uge inden den fik offentlighedens bevågenhed. Fuglen blev meldt ud på det engelske net klokken 13.40 og mindre end 2 timer senere var den meldt ud til de 133 abonnenter på ibudl. Beskeden på det engelske net var følgende:

13:42-72 (507) 13:40 **MEGA** W.ISLES LONG-TAILED SHRIKE (PROB ADULT) ON SOUTH UIST & POSS PRES 1WEEK. BIRD FAVOURING FENCES BY A865 AT HOWMOOR S.OF GARAGE & P.O. BN

Som det læses antog ornitologerne først, at det drejede sig om en adult fugl, men alderen blev hurtigt korrigeret.

15:58-83 (518) 15:57 *W.ISLES 1W LONG-TAILED SHRIKE SOUTH UIST BHD HOWMORE P.O. 3:50PM. IT HAS A JUV BILL, JUV INNERMOST TERTIALS, JUV PRIMARIES & SECONDARIES. BN

At arten tages seriøst af de engelske ornitologer ses af følgende meddelelser:

16:26-84 (519) 16:24 *PLACES AVAILABLE ON CHARTER NORWICH TO S.UIST TOMMOROW TEL 01362-668973.

16:29-85 (520) 16:27 *LIFT OFFERED 2 PLACES NE TO S.UIST THIS EVNG RTN MON TEL 0191-295-1845*1 PLACE ON CHARTER FROM NEWCASTLE SAT AM TEL DAWN ON 0191-377-1591 ASAP.

Til alt held for de ornitologer som chartrede fly (almindeligt i UK efter de store hits) så var fuglen også tilstede den følgende dag, hvor dens fødevalg også kunne iagttages.

09:33-03 (537) 09:31 *W.ISLES 1W LONG-TAILED SHRIKE SOUTH UIST HOWMORE FEEDING ON A RABBIT BY THE POST OFFICE.

04.11 blev sidste dag for den Langhalede Tornskade på South Uist. Kaninmåltidet havde åbenbart givet den kræfter nok til at fortsætte sin rejse. Den blev i hvert fald ikke set den følgende dag.

Der findes 3 andre fund af Langhalet Tornskade i WP, hvoraf fundet i Sverige sidste år sikkert huskes af de fleste som værende en af årets svenske sensationer. To fund på to år giver vel et spinkelt håb om at vi også en dag kan krydse Langhalet Tornskade som Danmarksart.

Fordelingen af tidligere fund er som følger:

Et fund fra Feherto, Ungarn 21.04 1979 regnes i dag for at gælde en hybrid Rosenbrystet x Rødhovedet Tornskade.

 

Brun Tornskade

Europas næstsjældneste tornskade er vel nok Brun Tornskade. Brun Tornskade er ikke desto mindre meldt to gange dette efterår.

Året første fund var fra et af UK’s Hotspots: Fair Isle. 21.10.2000 blev en 1k fanget og ringmærket hvilket gav følgende melding på det engelske system:

13:14-39 (334) 13:11 **MEGA** SHETLAND BROWN SHRIKE TRAPPED RINGED & RELEASED ON FAIR ISLE BY PLTN. BN

Dette fund er det tredje for UK, men det kan alligevel få folk til at leje et fly

21:53-80 (375) 21:52 *POSSIBILITY OF PLANE CHARTER (8 PLACES) TO FAIR ISLE ON MONDAY. PHONE ADRIAN IF INTERESTED ON 09762-76236.

Lad os ikke håbe de kom af sted. Fuglen blev nemlig ikke genfundet den følgende dag.

Årets andet fund blev fundet kun 4 dage senere idet en formodet adult fugl blev meldt fra Hoedic Island i det franske. Fuglen kunne dog ikke genfindes om eftermiddagen og vil såfremt den godkendes blive det første fund for Frankrig.

Udover de to ovennævnte fund findes der følgende fund fra Europa:

Hvem ved, måske står det eneste danske fund af Brun Tornskade for fald i fremtiden. Sandsynligheden er i hvert fald ikke blevet mindre.

 

Steppetornskade

Udover det danske fund er der som nævnt et andet fund fra Europa. Det drejer sig om en fugl 22.09.2000 fra England eller nærmere bestemt Windwick, South Ronaldsay, Orkney. Nogle vil måske mene at det er et tidligt fund. Det er det måske nok i forhold til median tidspunktet, men Hollands første fugl blev set i perioden fra 04-23.09.1994 og var således endnu tidligere. Danmark er ganske unik hvad angår fund af Steppetornskade, idet denne fugl ikke er helt almindelig på europæisk plan. Det kan således nævnes at følgende antal af arten fra WP er blevet opsnuset.

UK (totalt 15 til og med 1997), Sverige (5) Israel (10), Holland (1), Cypern (2 - kan dreje sig om samme fugl, idet en fugl returnerede til samme sted som en fugl var set året før), Norge (3 heraf måske Europas første fra 1953), Frankrig (0), Spanien (0), Polen (0), Østrig (0).

Som det ses af ovenstående så er det ganske uhørt at der findes hele 4 observationer i Danmark af Steppetornskade. Dette gør sig endnu mere gældende når man sammenligner med de europæiske fund af Isabellatornskade.

De danske fund er foruden Bornholmsfuglen:

 

Isabellatornskade

Fra efteråret 2000 findes der følgende "claims" af Isabellatornskade i Europa:

Heraf findes der følgende fra Europa gennem tiderne:

Norge (8 heraf flere forårsfund, 4 racebestemt til phoenicuroides), Sverige (10), Tyskland (min 6), Østrig (2) Holland (4 – så vidt vides 3 af den ene race og 1 af den anden), UK (54), Finland (4), Polen (3), Italien (6), Cypern (6-8), Grækenland (min 1), Frankrig (ca 10), Letland (1 - Pape, 5 Nov. 1990. trapped , 1k phoenicuroides), Belgien (min 2) Spanien (2) Schweiz (0), Ungarn (0).

Fra Israel meldes der om gennemsnitlig 8 fugle om efteråret op gennem 1980’erne, og den regnes således for regelmæssig i det sydlige Israel og Eilat.

Det skal nævnes at Isabellatornskaden er truffet i perioden fra midten af august til starten af december (Holland og Israel), så det er en art der kan træffes igennem hele efteråret. Tilsyneladende er de fleste observationer fra september til november. Der foreligger en del forårsfund i perioden fra maj til juni. Der findes et europæisk fund af en overvintrende fugl (Italien). Endvidere melder også Israel om overvintrende fugle

Til alle disse observationer skal lægges det enlige danske fund. Dette er fra Totten, Anholt d. 09.06.1994 af en hun af racen phoenicuroides (Turkestan Shrike).

Som det ses findes der ud af ca. 120 europæiske observationer kun én dansk observation. Danmark er det eneste europæiske land hvor Steppetornskade er mere almindelig en Isabellatornskade og det er med forholdet 4:1 (forholdet er omvendt i UK!).

 

Masketornskade

Der findes ingen specielle observationer af denne smukke tornskade i Europa dette efterår, men det skal nævnes at arten er truffet i både Frankrig, Finland (23.10.1982) og Sverige (01-13.10 1984), så den er måske heller ikke helt usandsynlig om end næppe heller ikke den næste nye art for landet.

 

Sammenstilling

Der kan laves meget statistik udfra ovenstående, hvilket overlades til læseren. En ting ser dog ud til at være generel. En sjælden tornskade behøver ikke at være en 1k for at kunne blive godkendt (om end det sikkert hjælper), idet der er fund af både adulte og 1k fugle af alle arterne. Tornskader holdes i bur og den eneste art som jeg har set i bur i Danmark er ca. 8 Brune Tornskader hos Avifauna i Kruså i efteråret 1994. Denne import var af både adulte og 1k fugle, så alderen holder ikke helt.

Tornskader er specialister og kræver store volierer hvilket gør dem meget lidt sandsynlige som burfugle i Danmark. Slægten findes dog med sikkerhed hos tyske fugleholdere idet jeg har læst om både Stor og Rødrygget’s Tornskade krav og forhold i det tyske blad "Gefiederte Welt". Endvidere viser en læserforespørgsel i 1995 hos AZ’s læsere (tysk fugleblad) at der fandtes et ynglepar samt to hanner og en hun af Rødrygget Tornskade i bur. 2265 medlemmer deltog i denne undersøgelse hvilket svarede til ca. 9% af bladets medlemmer. Det må formodes at slægten også findes i bur i Holland idet Holland er uden tvivl er Europas største importør af småfugle.

En anden ting som kan sammenstilles af ovennævnte er at tornskadesæsonen langt fra er overstået endnu. Der er ca. en måned at lede i endnu. Med nylige fund af to Sibiriske Blå Nattergale, flere sjældne drosler og jernspurve, Krognæb, Nonnestenpikkere og Ørkenstenpikkere samt chancen for Ørkensanger så bør det konkluderes at fuglesæsonen endnu ikke er ovre men stadig i fuld gang.

November er til lusk og ikke til juleforberedelse så vel mødt i felten venner!

Tak

Tak til Aivars Mednis (Letland), Ricard Gutierrez (Spanien), Alf Tore Mjøs (Norge), Christian Cederroth (Sverige), Rob Fray (UK), Dave Morgan (UK), Zucca Sylvie (Frankrig), Jean-Philippe Paul (Frankrig), Christian Leth (DK) Andreas Ranner (Østrig) samt Jerzy Dyczkowski (Polen) som alle mere eller mindre bidrog til artiklen. Resten er hentet fra Internettet, diverse SU-rapporter, Birding World og diverse Rare Birds bøger fra forskellige lande.