Forekomst af Dværværling i Danmark

Andreas Bruun Kristensen

I 1999 blev der rapporteret fem Dværgværlinger i Danmark. Fire af fundene blev gjort i efteråret heriblandt Sjællands blot tredje fund på Køge Nordstrand i november. Det var første gang nogensinde, at en Dværgværling blev set af mere end 50 fuglekiggere i Danmark og første gang i 25 år, at arten ses på Sjælland!

Til og med 1999 er der gjort 56 fund af 57 fugle (forudsat at alle 5 fund i 1999 godkendes).

Dværgværling er en sjælden trækgæst i Danmark både forår og efterår med nul til otte fund per år. Alle danske fund er gjort nær kysten med majoriteten på Christiansø. Her er 56% (31 fugle) af alle danke fund.gjort. De resterende fund fordeler sig med 18 fund langs den jyske vestkyst fra Skagen til Rømø, Østjylland 3, Sjælland 3 og Møn 1.

Sjællandske fund:
23/4 1969 2 Refshaleøen, København (eneste fund af mere end én fugl).
12/5 1974 Kongelunden, København.
14-16/11 1999 Køge Nordstrand.

Dværgværlingens skulkende natur har betydet at 27% (15 fugle) af danske fund er gjort i ringmærkeres net.

Tidligste fund om foråret stammer fra 21/4 1993 Sloen, Fanø og seneste fra efteråret 22/5 1974 ringmærket Hjelm, Østjylland. Størstedelen af de 20 forårsfund (21 fugle) er fra første halvdel af maj og mediandatoen er 9. maj.

Om efteråret er tidligste forekomst 2/9 1994 Christiansø mens den seneste er 14-16/11 1999 Køge Nordstrand. Kulminationen finder sted i starten af oktober og mediandatoen (eksklusiv vinterfundet) er 6. oktober. Det er interessant at bemærke, at der er flere fund i perioden 21-31/10 end 11-20/10. Især da en større del af skolernes efterårsferie ligger i sidstnævnte periode, hvor man derfor må formode, at der er større ornitologisk aktivitet!

Vinterfundet er gjort 9-26/12 1986 Vorsø, Østjylland.

Ni af de 56 danske fund gælder fugle, der har været stationære i mere end én dag. De eneste stationære fugle udenfor Christiansø er vinterfundet fra Vorsø og fuglen på Køge Nordstrand i november 1999.

Det er sandsynligt, at det er kun er en brøkdel af de Dværgværlinger, der opholder sig i Danmark, som bliver fundet. Der skal lyde en opfordirng til at flere danske fuglekiggere bruger tid til at luske efter småfugle langs kysterne i stedet for at klumpe sig sammen på trækstederne. Chancen for at finde en sjældenhed er i hvert fald større i forhold til at tilbringe en halvdårlig trækdag ved Stevns eller Hellebæk!

For at vække appetitten for kratlusk kan nævnes, at to ud af de i alt otte danske fund af Alpejernspurv er gjort på Nordsjællands kyst i slutningen af april.

Kilder:
Olsen, Klaus Malling: Danmarks Fugle - en oversigt
SU rapporter