Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0
Canadamåge, Adult, Canada 9. juli 2011 Foto: Henrik Kisbye


DK listen


Nilgås (Alopochen aegyptiaca) - (120/187)

Arts information
DOF og phyl.dk indsamler alle observationer af Nilgås (Egyptisk Gås). Denne eksotiske art har gennem en årrække været under spredning i Nordeuropa. Den er indført til Europa af mennesker, og den er derfor ikke naturligt hjemmehørende her. I samarbejde med BirdLife International indsamles alle observationer af arten for at få bedre overblik over artens forekomst og spredning i Europa

Nilgåsen har i de sidste år har spredt sig kraftigt fra Nederlandene, Belgien og Tyskland. Også i Storbritannien spreder arten sig. Nilgåsen har ynglet i Danmark i 2001, hvor et par har fået to unger på Lønbborg Enge i Skjern Ådal (bl.a. set 1. september 2001). DOF forventer, at arten vil sprede sig til det meste af landet, hvis den får lov til det. Da arten ikke er naturligt hjemmehørende i Europa, og da den erfaringsmæssigt kan dominere og påvirke yngleforholdene for andre arter, er det DOF's holdning, at man skal forsøge at undgå etableringen af en dansk ynglebestand af nilgæs.

Arten er ikke SU-art


DOF and phyl.dk collect all observations of Egyptian Goose. During a number of years this exotic species has spread throughout Northern Europe. It has been introduced to Europe by man, thus it is not indigenous to Europe. In co-operation with Birdlife International all observations of this species are collected in order to form a better view of the occurence and spreading of the species in Europe.

Recent years Egyptian Goose has been heavily spreading from the Netherlands, Belgium and Germany. In Great Britain this species is spreading as well. Egyptian Goose has been breeding in Denmark in 2001, where a couple hatched two eggs on Lønborg Enge. DOF expects that, if allowed, the species will spread to most of the country. Since the species has been introduced to Europe, and since experience shows that it can be dominating and have an impact on the breeding of other species, it is the position of DOF that the establishment of a Danish breeding population of Egyptian Goose should be avoided.

Egyptian Goose has never been a RC-species.


Fund statistik
Måneds statistik
Januar2
Februar3
Marts10
April24
Maj40
Juni17
Juli4
August7
September5
Oktober2
November4
December2
Års statistik
-1899-
1900-1949-
1950-1959-
1960-1969-
1970-1979-
1980-19893
1990-199934
2000-200983
2010--
Flerdags fugl
Endags fugl90
Flerdags fugl30
Regions statistik
NJ13
RK16
RB33
ÅH4
VE8
SJ34
F3
S7
LF2
M-
B-
?-
Måneds og års statistikken er genereret på baggrund af fundets førstedags datoen alene.

Fund kort
Kort over fund af Nilgås

Fund oversigt
 • 2002-06-26 : 1 Skjern Enge, RK (same bird!)g info
 • 2002-06-19 : 2 Vonå, Ringkøbing Fjord, RKg 
 • 2002-06-05 : 2 Borreby Mose, S (same bird!)g 
 • 2002-06-03 : 5 Pumpehus ved A11 mellem Tarm og Skjern, RKg info
 • 2002-05-28 : 2 Borreby Mose, S (same bird!)g info
 • 2002-05-26 : 2 Skanderborg Sø, ÅH (same bird!)g info
 • 2002-05-26 : 1 Ejsbøl Sø, SJg info
 • 2002-05-25 : 2 Ålborg, NJg 
 • 2002-05-25 : 1 Skjern Enge, RKg 
 • 2002-05-19 : 1 Høll, VEg 
 • 2002-05-19 -(05-20) : 2 Gedehaven, Stigsnæs, Sg 
 • 2002-05-17 : 1 migr. Præstø Fed, Sg info
 • 2002-05-16 : 1 Skagen, NJg 
 • 2002-05-14 : 2 Skanderborg Sø, ÅHg 
 • 2002-05-13 -(05-22) : 2 Galtkær, VEg 
 • 2002-05-11 : 1 Favrholm, Hillerød, Sg 
 • 2002-05-10 -(05-18) : 3 Skjern Enge, RKg 
 • 2002-05-10 : 2 Vest Stadil Fjord, RKg info
 • 2002-05-08 -(05-18) : 2 Ribe Kammersluse, RBg 
 • 2002-05-06 : 1 Horsens Nørrestrand, VEg 
 • 2002-05-06 : 2 Sø mellem Holtbjerg og Herning, RKg 
 • 2002-05-04 : 1 Kærup Holme, Vejlerne, NJ (same bird!)g 
 • 2002-04-27 : 1 Arup Vejle, Vejlerne, NJg 
 • 2002-04-19 : 2 Sneum Sluse, RBg info
 • 2002-04-14 : 1 Søndermose, Søndersø, Viborg, NJg info
 • 2002-04-02 : 1 Holing Sø, RKg 
 • 2002-04-02 : 2 migr. Galtkær, VEg info
 • 2002-04-02 : 2 migr. Børsmose Strand, RBg 
 • 2002-03-31 : 2 Hindemaj, SJg info
 • 2002-03-20 -(03-25) : 1 Bygholm Vejle, Vejlerne, NJg info
 • 2002-02-03 -(04-02) : 4 Skjern Enge, RKg info
 • 2002-02-03 : 1 Mjang Dam, SJg info
 • 2002-02-02 -(02-03) : 2 Hummelvig, SJg info
 • 2001-12-09 : 1 Bogøinddæmningen, V for Nakskov, LF (same bird!)g info
 • 2001-11-19 : 1 migr. Tipperne, RKg info
 • 2001-11-19 : 1 Bogøinddæmningen, V for Nakskov, LFg info
 • 2001-10-10 : 1 ad. Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2001-08-03 -(08-04) : 2 Marstrup, SJg info
 • 2001-07-30 -(09-01) : 4 (pair with 2 pull./juv.) Lønborg Enge, Skjern Ådal, RKg info
 • 2001-06-06 : 1 Skjern Å, RKg info
 • 2001-06-05 : 1 Margrethe Kog, SJg info
 • 2001-05-24 -(06-21) : 1 Ejsbøl Sø, SJg 
 • 2001-05-19 -(05-20) : 2 Lergrav ved Sejlstrupgård, 10 km SV for Hjørring, NJg info
 • 2001-05-14 : 1 Margrethe Kog, SJg info
 • 2001-05-13 : 2 Vorsø, VEg info
 • 2001-05-12 -(05-20) : 1 Strødam Engsø, Sg info
 • 2001-05-05 -(05-10) : 3 Alsønderup Enge, Sg 
 • 2001-05-02 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2001-03-17 -(08-07) : 1 Vedbøl Sø, SJg info
 • 2001-01-31 : 2 Sneum Sluse, RBg info
 • 2000-12-13 : 3 (2 ad. + 1 1cy) Bækmarksbro, RKg 
 • 2000-11-27 : 1 Margrethe Kog, SJg 
 • 2000-09-20 -(09-24) : 1 Vest Stadil Fjord, RKg 
 • 2000-09-18 : 1 Indvindingen, RBg info
 • 2000-09-14 : 1 Indvindingen, RBg info
 • 2000-09-11 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-09-07 : 3 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-08-22 : 1 Jedsted Forland, RBg info
 • 2000-08-22 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-08-08 : 3 (1 ad. + 2 pull.) Haderslev Dam, SJg info
 • 2000-08-08 : 1 Mandø Hølade, RBg info
 • 2000-07-24 : 1 Indvindingen, RBg info
 • 2000-07-14 -(08-04) : 1 Løkkeby Enge, Langeland, Fg info
 • 2000-06-25 : 1 Margrethe Kog, SJg info
 • 2000-06-25 : 1 Sneum Sluse, RBg info
 • 2000-06-25 : 1 Ribe Kammersluse, RB (same bird!)g info
 • 2000-06-24 : 1 Sønder Farup Klæggrav, RBg info
 • 2000-06-21 -(07-21) : 1 Vejlerne, NJg 
 • 2000-06-21 -(06-29) : 1 Drejø, Fg info
 • 2000-06-19 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-06-18 : 2 Sneum Sluse, RBg 
 • 2000-06-05 : 6 Lakolk Klitsø, Rømø, SJg info
 • 2000-05-28 -(06-01) : 2 Vedbøl Sø, SJg info
 • 2000-05-26 : 1 Husby Sø, RKg info
 • 2000-05-26 -(05-27) : 1 Vest Stadil Fjord, RK (same bird!)g info
 • 2000-05-22 -(05-26) : 1 Vidåslusen, SJg info
 • 2000-05-13 : 2 Hasberg Sø, SJg info
 • 2000-05-11 -(05-12) : 2 Margrethe Kog, SJg info
 • 2000-05-09 : 2 Sneum Sluse, RBg info
 • 2000-05-09 : 1 Skarø, Fg 
 • 2000-05-07 : 1 Ejsbøl Sø, SJg info
 • 2000-05-06 : 2 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-04-30 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 2000-04-29 : 1 Vedbøl Sø, SJ (same bird!)g info
 • 2000-04-24 : 5 Vedbøl Sø, SJg info
 • 2000-04-17 : 1 migr. S Møllehus, SJg info
 • 2000-04-01 : 1 Teglværksvej, Løsning, VEg info
 • 2000-03-27 : 2 Tøndermarsken, SJg 
 • 2000-03-25 : 1 Gl. Frederikskog, SJg info
 • 2000-03-25 -(03-26) : 1 Gl. Frederikskog, SJg 
 • 2000-03-12 : 3 Indvindingen, RBg info
 • 2000-01-27 : 1 Ribe Østerå, RBg info
 • 1999-07-18 -(07-26) : 1 Sneum Sluse, RBg info
 • 1999-06-22 -(06-25) : 1 Sneum Sluse, RBg info
 • 1999-04-19 : 2 Magisterkogen, SJg 
 • 1999-04-18 : 1 Mandø, RBg info
 • 1999-04-02 -(04-04) : 1 Vejlerne, NJg info
 • 1999-03-30 : 2 Sneum Sluse, RBg 
 • 1998-05-23 : 2 Margrethe Kog, SJg info
 • 1998-05-11 -(05-12) : 1 Sneum Sluse, RBg 
 • 1998-05-07 : 1 Arrild, SJg info
 • 1998-04-25 : 1 Gl. Toftegård Enge, Pandrup, NJg info
 • 1998-04-21 : 1 Fjordholmene, Vejlerne, NJg 
 • 1998-04-19 : 1 Alsønderup Enge, Sg info
 • 1998-04-18 : 1 Ørum Sø, NJg info
 • 1998-04-12 : 1 migr. Gedser Odde, LFg info
 • 1997-12-30 : 1 Ny Frederikskog, SJg info
 • 1997-06-06 : 1 Ribe Kammersluse, RBg info
 • 1997-06-06 : 1 Sneum Sluse, RBg info
 • 1997-05-14 -(05-16) : 1 Vejlerne, NJg info
 • 1997-04-10 -(04-13) : 2 Brabrand Sø, ÅHg info
 • 1997-04-07 : 1 2 Kunstsø nær Alling Sø, RBg info
 • 1997-04-03 : 2 Sneum Sluse, RBg info
 • 1997-03-06 : 1 Grenå Bypark, ÅHg info
 • 1996-06-22 -(10-27) : 1 Grenå Enge, ÅHg 
 • 1996-05-03 : 1 migr. Tipperne, RKg 
 • 1995-05-15 : 1 Magisterkogen, SJg info
 • 1995-04-05 : 2 Hindemaj, SJg 
 • 1994-05-12 : 1 Værnengene, RKg info
 • 1994-04-27 : 1 Hoptrup Å, SJg info
 • 1994-03-30 : 1 Høll, Fredericia, VEg info
 • 1993-10-22 : 1 Ballum, SJg info
 • 1993-08-28 : 1 Præstø Fed, Sg info
 • 1993-05-19 : 3 Margrethe Kog, SJg info
 • 1993-04-01 : 1 Langli, Ho Bugt, RBg info
 • 1991-05-19 -(06-23) : 1 Borre Odde og Glud Håb, VEg info
 • 1988-08-06 : 1 Margrethe Kog, SJg info
 • 1987-11-07 : 5 (2 ad. and 3 1cy) Margrethe Kog, SJg info
 • 1983-06-26 : 1 Geråens Udløb, NJg 
  Tekst farverne angiver hvorvidt fundet er gjort i år (rød), sidste år (blå) eller et andet år (black). Fund angivet i (grå) er fund hvor fuglen allerede er nævnt/medregnet under et andet fund.

  Bogstavet til højre angiver Sjældenhedsudvalgets (SU) position til fundet: g (godkendt) : u (under vurdering) : e (endnu ikke forelagt SU).

  Ved at klikke på "info" linket til højre vil mere detaljeret information vedrørende fundet være tilgængelig og billeder hvis nogen?

  Billede: Information: Kom.: Dato: Hits:
  2021
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Gyldensteen strand, Danmark
  Fotograf:Arne Giørtz-Behrens, Danmark
  - 15-05-2021 400
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Han til højre og hun venstre, baseret på størrelse og næbfarve
  Lokalitet:Lille Vildmose, Danmark
  Fotograf:Thomas Garm Pedersen, Danmark
  - 11-04-2021 547
  2020
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Ræhr Grusgrav, Thy, Danmark
  Fotograf:Tonny Ravn Kristiansen, Danmark
  - 19-01-2020 711
  2018
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Margrethe Kog, Danmark
  Fotograf:Per Holmberg, Danmark
  - 08-05-2018 889
  2017
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Vallensbæk, Ishøj Enge, Danmark
  Fotograf:Carl Bohn, Danmark
  - 28-06-2017 1133
  2015
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:To af tre som havørnene ikke fik.
  Lokalitet:Egå Engsø, Danmark
  Fotograf:Birthe Lindholm Pedersen, Danmark
  - 11-04-2015 1516
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Egå Engsø, Aarhus, Danmark
  Fotograf:Carl Bohn, Danmark
  - 10-04-2015 1335
  2014
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Ballum, Danmark
  Fotograf:Eva Foss Henriksen, Danmark
  - 30-03-2014 1776
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Ballum sluse, Danmark
  Fotograf:Jan Helbo, Danmark
  - 30-03-2014 1457
  2012
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Flyvesandet, Nordfyn, Danmark
  Fotograf:Arne Giørtz-Behrens, Danmark
  - 27-04-2012 1787
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Lille Vildmose, Danmark
  Fotograf:Hans Henrik Larsen, Danmark
  - 10-03-2012 2043
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Lille Vildmose, Danmark
  Fotograf:Hans Henrik Larsen, Danmark
  - 10-03-2012 1924
  2011
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Med gæslinger
  Lokalitet:Saltvandssøen Højer, Danmark
  Fotograf:Morten Scheller Jensen, Danmark
  - 26-07-2011 2078
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Nørresø, Tønder, Danmark
  Fotograf:Jens Søgaard Hansen, Danmark
  - 26-05-2011 2155
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:I det danske luftrum
  Lokalitet:Vestjylland, Danmark
  Fotograf:Hans Staunstrup, Danmark
  - 02-04-2011 2277
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Slivsø, Haderslev, Danmark
  Fotograf:Henrik Pedersen, Danmark
  - 16-02-2011 2255
  2010
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Utterslev Mose, del I, Sjælland, Danmark
  Fotograf:Klaus Malling Olsen, Danmark
  - 23-05-2010 2620
  2009
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Sjældenhed i en skovsø
  Lokalitet:Hammermølleskov, Hellebæk, Danmark
  Fotograf:Axel Mortensen, Danmark
  - 16-05-2009 2207
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Sjældenhed i en skovsø
  Lokalitet:Hammermølleskov, Hellebæk, Danmark
  Fotograf:Axel Mortensen, Danmark
  - 16-05-2009 2058
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Rærup Slambassiner , Danmark
  Fotograf:Benny Haahr, Danmark
  - 10-05-2009 2468
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Nilgæs
  Lokalitet:Råbjerg Kirke ved Skiveren, Danmark
  Fotograf:Tommy Studsholt Christensen, Danmark
  - 14-03-2009 2819
  2008
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Fremmed fugl
  Lokalitet:Saltvandssøen Højer Danmark, Danmark
  Fotograf:Morten Scheller Jensen, Danmark
  - 16-05-2008 2408
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Sunds sø, Danmark
  Fotograf:Thomas Maul, Danmark
  - 14-02-2008 2284
  2007
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Damhusengen, Danmark
  Fotograf:Per Holmberg, Danmark
  - 18-08-2007 2759
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:- med unger
  Lokalitet:Årslev Engsø, Århus, Danmark
  Fotograf:Lars Gabrielsen, Danmark
  - 01-08-2007 2870
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Årslev Engsø, Århus, Danmark
  Fotograf:Benny Kristensen, Danmark
  - 12-06-2007 2581
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Take Off
  Lokalitet:Årslev Engsø, Århus, Danmark
  Fotograf:Benny Kristensen, Danmark
  - 12-06-2007 2470
  2006
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Han - hun?
  Lokalitet:Årslev Engsø, Danmark
  Fotograf:Carl Erik Mabeck, Danmark
  - 29-08-2006 3218
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Rærup, Aalborg, Danmark
  Fotograf:Søren Kristoffersen, Danmark
  - 23-05-2006 2538
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Rærup, Aalborg, Danmark
  Fotograf:Søren Kristoffersen, Danmark
  - 23-05-2006 2563
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Nilgås
  Lokalitet:Lergrav ved Staun, Nibe, Danmark
  Fotograf:Albert Steen-Hansen, Danmark
  - 02-05-2006 2778
  2005
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Sneum, Danmark
  Fotograf:Ole Zoltan Göller, Danmark
  - 02-05-2005 2828
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Vandet Sø, Danmark
  Fotograf:Jens Jørgen Andersen, Danmark
  - 21-04-2005 2811
  2004
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Aarhus Østhavn, Danmark
  Fotograf:Rune Sø Neergaard, Danmark
  - 08-03-2004 3094
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Århus Havn, Danmark
  Fotograf:Peter Nielsen, Danmark
  - 03-03-2004 3162
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Århus Havn, Danmark
  Fotograf:Peter Nielsen, Danmark
  - 03-03-2004 3145
  2002
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Lokalitet:Lønborggård, Skjern Enge, Danmark
  Fotograf:Peter Nielsen, Danmark
  - 07-08-2002 3414
  Fejl i visning af billede!
  Fugleart: iocNilgås (Alopochen aegyptiaca)
  Titel / info:Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) Nilgås
  Lokalitet:Skjern Enge, Danmark
  Fotograf:Anders E. Sørensen, Danmark
  - 02-04-2002 3485  til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
  kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 2.118 sek.
  til toppen