Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0
Blådrossel, Frankrig 23. juni 2013 Foto: Aurélien Audevard


Modtag Roadrunner - læs mere herObservationer


Fugle på Sjælland

Fugle på Sjælland

Andreas Bruun Kristensen

Juni 2000

 

Fredag 30. juni 2000

Søborg Sø, Græsted: Steppevibe 1 05.40-18.10-? (KBC, OGJ + mange).

 

Torsdag 29. juni 2000

Søborg Sø, Græsted: Steppevibe 1 13.40-21.30, Engsnarre 1 skræmt op 15.25, Vagtel 1 spill. (JAHC*, RoC, CL, GH + min. 100). Læs mere om Steppeviben i Udstødningsrøret.

 

Onsdag 28. juni 2000

Alsønderup Enge: Lille Lappedykker 1, Toppet Lappedykker 4 ad. + 3 juv., Gråstrubet Lappedykker 1, Skarv 8, Fiskehejre 11, Grågås 236, Krikand 76, Gråand 25, Troldand 2, Blishøne 45, Lille Præstekrave 1, Stor Præstekrave 2, Vibe 81, Almindelig Ryle 9, Brushane 9, Dobbeltbekkasin 2, Sortklire 3, Rødben 4, Hvidklire 7, Svaleklire 1, Tinksmed 2, Mudderklire 1, Huldue 1 (FKj).

 

Tirsdag 27. juni 2000

Stauningsø, Køge Bugt: Rovterne 1 S 16.15 (SAL*).

Ølsemagle Revle 15.55-18.45: Knortegås 1 (siden 23. juni), Gravand 313, Krikand 72, Spidsand 4, Skeand 20, Strandskade 26, Klyde 16, Stor Præstekrave 15, Vibe 87, Almindelig Ryle 37, Brushane 1, Lille Kobbersneppe 1 trk. SV, Stor Regnspove 12 trk. SV, Sortklire 44, Rødben 102, Hvidklire 80, Svaleklire 1, Mudderklire 1, Dværgmåge 1 2K, Havterne 25, Dværgterne 1, Splitterne 2 (TA). TA skriver: Sammenlign med 25. juni og se, hvad to dages kølig vestlig blæst kan udrette. (Husk at "Pølsen" skal cheches hver dag fra nu af og indtil 15. oktober for vader-hits! ABK).

 

Mandag 26. juni 2000

Trylleskoven : Grå- og Sortkrage med 4 hybrid 1-k - alle som mørke Gråkrager (SAL).

 

Søndag 25. juni 2000

Hjelmsølille, 1,9 km V for Hjelmsølille: Vagtel 1 syng. 02.00-? (BWi).

Gentofte Sø og Insulinmosen 1.00-10.40: Vandrikse 3-4 hørt, Sortklire 1 hørt, Lille Regnspove 7 rst, Dværgmåge 1 2K fou 04.40-04.43, Digesvale 43 op fra overnatning (men mange flere hørt fortsat i rørsump), Korttået Træløber mindst 1 hørt i lindeallé (TV).

Holme Sø, Brøndby Strand: Rovterne 1 14.22-14.41-? (BGH*, JEH*).

Høvelte, Ellebækvej 200 meter fra Kongevejen: Engsnarre 1 syng. 20.30-? (BR).

Tyvelse, Åsøvej: Vagtel 1 syng. 02.00-? (BWi).

Utterslev Mose, ved Rismosevej: Savisanger 1 syng. (uden tidspunkt) (JØL*).

Ølsemagle Revle : Fiskehejre 24, Gravand 176, Gråand 330, Spidsand 1, Strandskade 4, Vibe 120, Stor Præstekrave 2, Mudderklire 1, Rødben 62, Sortklire 4, Hvidklire 1, Klyde 2, Havterne 2. Præsterkraverne på sydspsidsen synes at være eneste vadefugleart, der gør yngleforsøg på selve revlen (SAL).

 

Lørdag 24. juni 2000

Borreby Mose 07.30-11.20: Rørdrum 1 set flyve 4 gange, Blisgås 1 2K, Knarand 16 (heraf 1 hun med 10 pull.), Atlingand 1, Skeand 2 hunner med hhv. 2 og 6 pull., Stor Kobbersneppe 26 ad. hvoraf 1 par med mindst 1 juv., Dværgterne 8 ad., Savisanger 1 syng. øst for vejen ud for parken, Sivsanger 11 syng., Skægmejse mindst 16 (heraf en flok juv. på 11) (TA*).

Borreby Slotspark: Korttået Træløber 1 syng. (TA).

Gørlev Slambassiner 12.30-13.00: Brushane 6, Sortklire 8, Tinksmed 34, Svaleklire 2 (TA). Så er Tinksmedene på vej sydpå.

Holmegårdsmose, Røde Bro: Engsnarre 2 18.00 (HTR, LTR, SD).

Høvelte, Ellebækvej 200 meter fra Kongevejen: Engsnarre 1 syng. 14.30-? (GH*).

Menstrup, ved kroen: Vagtel 1 syng. 23.15-? (JN).

Rye Mose (sydøst for Gørlev) 13.05-13.45: Pungmejse 1 han ved rede uden tud (TA).

 

Fredag 23. juni 2000

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 2 (1 par) ungene ikke set, Rovterne 1 ad. trk Ø 14.50 (ankom vestfra 14.37 og fiskede i 13 minutter) (TA*).

Ølby Station: Sorthovedet Måge 1 ad. 09.40-09.45-? (TA). Samme fugl som tidligere i år er set ved Codan Gummi.

 

Torsdag 22. juni 2000

Humlebæk: Fiskeørn 1 SV 19.45 (PUH).

Højby ved Lejre: Engsnarre 1 spill. Højbyvej, Bynkefugl 3, Græshoppesanger 1 (DBC).

Langstrup Mose, NV del: Vagtel 1 spill. 22.20 (KBe, CHA, SBe).

Søborg Sø, syd for Gilleleje 22.15-23.00: Engsnarre 2, Kærsanger 14 syng. (PEP*). Parkér ved busholdepladsen, hvor vejen drejer til Dragstrup fra Gillelejevejen, gå over Gillelejevejen og følg markvejen, som går mod SV, ca.1,5 km. En enkelt Engsnarre blev hørt på lokaliteten 15. maj 2000

Tisvilde Hegn, 200-1000 meter N Skovfogedbolig 21.30-23.30: Skovsneppe 2, Skovhornugle 1 set 22.55-23.00, Natravn 1 spill 22.45-23.20 (ABK, HAG, SøK). Natravnen sås flere gange i perioden 23.00-23.10, blandt andet flyvende på ca. otte meters afstand mens den kaldte - stor oplevelse.

 

Onsdag 21. juni 2000

Intet rapporteret.

 

Tirsdag 20. juni 2000

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 1 ad 18.15-18.30-?. Fløj fra redestedet og lagde sig på vandet for at pudse fjerdragten (JJM, JTBK, MLu, CRa).

Porsemosen 19.00-21.00: Rørhøg 1 par, Vandrikse 1, Gøg 2, Nattergal 5-6, Sivsanger 1 (JJM, JTBK, MLu, CRa).

Vallensbæk Sø 22.00-23.00: Sydlig Nattergal negativ (JJM, JTBK, MLu, CRa).

 

Mandag 19. juni 2000

Herringløse, mark mellem Østrup og Herringløse: Vagtel 1 spill. 22.15-? (AS, PVN).

Susådalen, 1,5 km NV for Vetterslev: Engsnarre 2 spill. (CHE*). Hvem er CHE?

Tryggevælde Ådal: Engsnarre 3 spill. Kunne høres alle steder fra landevejen mellem Strøby Egede og Strøby (SVi).

Ulstrup, Røsnæs: Biæder 3 15.00-? (ESE, ABK).

Vestamager, Ellehøjvej ved Pinseskoven: Karmindompap 1 syng. (FDE).

 

Søndag 18. juni 2000

Asserbo Slotsruin: Natravn 1 syng 22.30-? ca. 200 m nord for ruinen (SVi).

Ulstrup, Røsnæs: Biæder 4 11.30-? (LB, MFN).

 

Lørdag 17. juni 2000

Aflandshage: Middelhavsstenpikker (vestlig race) 1 2K han rst. (SKR). Fundet blev hemmeligholdt. 8. dag på lokaliteten.

Gilleleje: Rovterne 1 Ø 06.00 (SNB*). Hvem er SNB?

Klydesøen, Vestamager: Silkehejre 1 08.55-15.15-? (PU, ABK mfl.). Fuglen set både fra gamle og nye fugletårn.

Sevedø, Østerhoved Gård: Odinshane 1 19.15 (SD).

Tryggevælde Ådal: Engsnarre 2 spill. kl. 02.00-02.30- ud for Strøbys nordlige udkant, Græshoppesanger 1 (TA*).

Ølsemagle Revle : Fiskehejre 25, Gravand 254, Gråand 240, Spidsand 1, Skeand 5, Strandskade 14, Vibe 120, Stor Præstekrave 4, Lille Præstekrave 2, Rødben 31, Hvidklire 3, Sortklire 2, Stor Regnspove 24, Klyde 10, Havterne 4, Fjordterne 1, Splitterne 4 (SAL).

 

Fredag 16. juni 2000

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 2 ad. + 2 unger (TA).

Spodsbjerg, Hundested: Sorthalset Lappedykker 6 sodr. til rst., Sule 10, Mallemuk 1, Almindelig Kjove 1 (FI). Usædvanligt med saltvandsobs af Sorthalset Lappedykker.

 

Torsdag 15. juni 2000

Gilleleje 17.50-18.30: Skråpe sp. 1 V 18.22-18.25, Sule 8 V, Skarv 10, Sortand 17 Ø, Fløjlsand 1 rst, Ederfugl 25 rst, Splitterne 1 V, Tejst 1 rst, Lomvie 2 V, Alk/Lomvie 1 Ø (JSH, LL, PU).

Udsholt Strand 18.48-21.40: Alm. Skråpe 3, 1 V 19.58-20.02 + 1 Ø 20.15 + 1 V/rst 20.15-20.39 trk Ø kl. 21.18-21.21, Skråpe sp. 1 V 18.54-18.55, Mallemuk 6 V, Sule 21 V, Skarv 12, Sortand 43 V + 6 Ø, Edderfugl 75 V + 20 Ø, Ride 3 V, Splitterne 1 V, Alk/Lomvie 1 Ø + 1 rst (JSH*, LL*, PU*). Tre Almindelige Skråper på én obsdag på Sjælland hører til sjældenhederne.

Vestamager, Sydmøllevej: Silkehejre 15.23-15.35-?, Dobbeltbekkasin 2, Svaleklire 7 (TJS). Silkehejren er i dag set af mange birdere.

 

Onsdag 14. juni 2000

Vestamager, oversvømmet del af Sydmøllevej: Silkehejre 1 rst. 20.45-21.00-? (SM*).

Ølsemagle Revle, syd for fugletårnet: Lille Kobbersneppe 2 rst. 09.00 (ISø).

 

Tirsdag 13. juni 2000

Røsnæs 11.00-11.30: Biæder 7 rst. (BTU).

Susådalen, 1,5 km NV for Vetterslev: Engsnarre 1 00.20-? (BWi*).

Tissø 12.15: Skeand 46 rst., Dværgterne 2 (BTU).

 

Mandag 12. juni 2000

Ramløse Ås Udløb i Arresø, 100-200 meter V for udløbet: Drosselrørsanger 1 syng. 00.10-? (JJM*).

Selsø: Grågås 300, Gravand 2 ad. 14 pull., Gråand 180, Knarand 11, Pibeand 2, Skeand 28, Atlingand 1 par, Krikand 1 par, Vibe 80, Klyde 8, Svaleklire 1, Strandskade 3, Stor Præstekrave 2, Digesvale 400 (SAL).

Store Kattinge Sø : Rørhøg 1 han ad. 2 hun ad. (SAL).

Ulstrup, Røsnæs: Biæder 6 (KMO).

Usserød Å: Vagtel 1 spill. 11.00-12.15 (LMa). Fuglen sidder umiddelbart vest for Usserød å, hvor åen bliver krydset af Mortenstrupsvej i Hørsholm. Vagtelen gik i en kornmark umiddelbart op til en lille parcel med græs og fyrretræer, hvor der indvindes drikkevand.

Ølsemagle Revle: Gravand 136, Gråand 220, Vibe 60, Stor Præstekrave 2, Rødben 36, Sortklire 2, Strandskade 19 (SAL).

 

Søndag 11. juni 2000

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 2 ad. + 2 unger (TA). Første ynglefund af arten på Sjælland siden 1979, hvor to par ynglede på en hemmelig lokalitet.

Køge Sydstrand : Gravand 53 ad. 14+9+7 pulli, Agerhøne 1 par, Lille Korsnæb 4 (SAL).

Lumsås, sommerhusområde NØ for Lumsås: Stor Korsnæb 1 overflyvende og hørte kaldende 05.30 (TV). Et meget usædvanligt fund. Hvor mange dokumenterede fund af Stor Korsnæb mon der er fra Sjælland i juni måned?

Osager: Vagtel 1 spill. 22.50 (JF).

Tisvilde Hegn (Nord for Asserbo slotsruin) 22.45-23.50: Natugle 1, Skovsneppe 3-4, Natravn 4-5 (2 kl. 23.05, 3 kl 23.25 som jagede hinanden imens de kaldte/'gryntede', klappede med vinger og musede få meter over hovedet på mig (!) alle 1,5 km nord for ruinen samt 1 set og hørt ivrigt spillende kl. 23.45 1 km N for ruinen) (JJM).

Ulstrup, Røsnæs: Biæder 5 11.45 (JDe).

Vråby, stadion mellem Vråby og Endelev: Vagtel 1 spill. 23.55 (MWi).

 

Lørdag 10. juni 2000

Aflandshage: Middelhavsstenpikker (vestlig race) 1 2K han rst. (SKR*). Fundet blev hemmeligholdt. Hermed andet fund af arten på Sjælland og tredje fund af arten i DK.

Asserbo Slotsruin: Natravn 4 23.10-? (UBR, HBC).

Knudshoved Odde: Rødrygget Tornskade 1 han, Hortulan 1 syng. 10 gange og set kortvarigt (MMH). Et af de seneste forårsfund af Hortulan på Sjælland.

Vallensbæk Sø: Sydlig Nattergal 1 03.23-? (TA). Fuglen har opholdt sig på loakliteten siden 16. maj 2000.

Vestamager: Rovterne 2 ad. SØ 09.50 (JBJ*).

 

Fredag 9. juni 2000

Billesborg, 1 km SV Billesborg, Køge: Vagtel 1 spill. 08.00 (TA).

 

Torsdag 8. juni 2000

Badstueslottet, Hillerød : Natugle 1 tud., men ingen Flodsanger 22.20-23.00 (SAL).

Firmileskoven, Solrød : Skovhornugle 1 jagende ved midnatstide (SAL).

Herringløse: Vagtel 4 spill. 22.35-23.00 (DBC). Stor obs på Sjælland.

Højby ved Lejre: Engsnarre 1 spill. Højbyvej fra 21.35- (SAL).

Ramsømagle Sø: Skeand 2 par, Brushane 1, Rødben 8, Stor Præstekrave 2, Sortterne 2, Fjordterne 1, Græshoppesanger 2 syng. (SAL).

Solbjerg Engsø 9.35-14.45: Lille Præstekrave 1, Stor Skallesluger 1 han, Skeand 6, Svartbag 2 ynglepar samt ringmærkede Skarver med oprindelse fra Vorsø, Samsø, Sverige og Tyskland (Jeg aflæste ringe ved kolonien for DMU) (JJM).

 

Onsdag 7. juni 2000

Intet rapporteret.

 

Tirsdag 6. juni 2000

Aflandshage: Odinshane 1 (PB). Første fund på Sjælland i 2000? Kender du til andre obs på Sjælland i 2000 så send en email. Meget tyndt forår for arten på Sjælland.

 

Mandag 5. juni 2000

Engstrup Mose : Nattergal 6 syng., Græshoppesanger 1 syng., Kærsanger 5 syng., Tornsanger 9 syng. (SAL).

Enø: Islandsk Ryle 95 (PB).

Frederiksborg Slot: Hvid Stork 1 flyvende 16.40 (NJL).

Højbyvej, Lejre: Engsnarre 1 07.50 (LAJ, HBC).

Melby Overdrev: Hedehøg 1 2K han rst. 15.30 (FI, MT).

Pinseskoven, Vestamager: Sort Glente 1 N 16.30 (JJe).

Røsnæs Fyr 08.30-10.10: Sortklire 1 trk. V (så er efterårstrækket i gang!), Skovhornugle 1 på overarbejde (kom og afleverede bytte i Skanseskov 1 km øst for fyret, fortsatte derefter jagten over de åbne arealer), Karmindompap 8 (1 par ved hhv. P-pladsen og fyret, omkring sidstnævnte samtidig 3 andre syngende hanner foruden en han, der syngende i stor højde forsøgte at trække ud), (TA, EKr).

Røsnæs, Naturcenteret: Korttået Træløber 1 syng. (LL). Usædvanlig lokalitet.

Røsnæs Naturskole: Vendehals 1 syng. 14.00 (LAJ, HBC).

Ulstrup, Røsnæs 10.20-13.35: Biæder op til 10 samtidig, Karmindompap 2 syngende hanner (TA, EKr).

 

Søndag 4. juni 2000

Gammel Havdrup Mose : Toppet Lappedykker par med 1 pull., Gråstrubet Lappedykker 3, Rørdrum 1 pauk., Krikand 1 han, Atlingand 1 han, Skeand 2 hanner 1 hun, Gravand par med 8 pull., Rødben par med. 2 pull., Vandrikse 1, Nattergal 3 syng., Græshoppesanger 1 syng., Pungmejse 1 (SAL). Rørdrum skulle i flg. lokal landmand være første gang siden ca. 1965!

Højbyvej, Lejre: Engsnarre 1 00.12-? (AH).

Jersie Mose : Nattergal 5 syng., Græshoppesanger 5 syng., Kærsanger 12 syng. + 1 (SAL).

Ramsøen: Sortterne 2 ad. 20.40-20.45 (SPP).

Østrup, mellem Østrup og Herringløse: Vagtel 1 00.58-? (AH).

 

Lørdag 3. juni 2000

Badstueslottet ved Frederiksborg Slot: Flodsanger 1 22.25-? (AH).

Badstueslottet ved Frederiksborg Slot: Flodsanger 1 06.50-07.10 (VT).

Gniben, Sjællands Odde: Biæder 2 Ø (GG*). Kan det være de to Biædere fra Sejerø. Tidspunkt for begge observationer savnes.

Køge Sydstrand : Skeand 1 par, Lille Præstekrave 2, Kærsanger 9 syng., Gulbug 6 syng., Tornsanger 11 syng. + 6, Rødrygget Tornskade 1 par. (SAL).

Nielstrup Sø 16.25-16.35: Sorthalset Lappedykker 36 adulte (JSH, LL). Igen en meget stor optælling fra lokaliteten. Hvor mange unger mon der kommer ud af det?

Sejerø, 2 km V for Sejerø By: Biæder 2 rst. på antenne på hus (ECh*). Ved du hvad E'et står for i E. Christensen så send en email.

Ulstrup ved Slettehagevej, Røsnæs: Biæder 7 (AS, AHA). Første verificerede obs af Biæder på Røsnæs i 2000. Det bliver spændende om der virkelig er 13 fugle som tidligere rapporteret i år på lokaliteten.

Østrup, mellem Østrup og Herringløse: Vagtel 1 22.30-? (RBj).

Østrupvej, Hove Å: Plettet Rørvagtel 1 23.15-? (AH).

 

Fredag 2. juni 2000

Badstueslottet ved Frederiksborg Slot: Flodsanger 1 20.08-20.30 (FDE).

Bagsværd Sø, Valdemar Poulsens Vej: Drosselrørsanger 1 syng. 15.00.? (MCh).

Bagsværd Sø, Valdemar Poulsens Vej: Drosselrørsanger 1 11.30-11.40-? (JSH).

Fællesskov : Stor Skallesluger 2, Atlingand 1 han, Nattergal 6 syng., Gulbug 5 syng. Havesanger 9 syng. + 1, tornsanger 10 syng. + 1 (SAL).

Højbyvej, Lejre: Engsnarre 1 crex. 23.35 (FDE).

Korshage, Rørvig: Mellemkjove 1 NV (MDP). Meget usædvanligt tidspunkt for arten på Sjælland!

Løje Sø: Savisanger 1 syng. 21.40 (FDE).

Trylleskoven : Lille Korsnæb 7 (SAL).

Østrup, mellem Østrup og Herringløse: Vagtel 1 syng. 22.15 (FDE).

Østrupvej, Hove Å, 50 meter NNV for broen: Plettet Rørvagtel 1 22.05-22.25-? (SLi).

 

Torsdag 1. juni 2000

Badstueslottet ved Frederiksborg Slot, 100 meter SV for Badstueslottet: Flodsanger 1 syng. 08.26-? (AHA, AS).

Badstueslottet ved Frederiksborg Slot: Flodsanger 1 syng. 11.50 (LAJ).

Nivåbugten: Lærkefalk 1 2K N 15.45 (KBe).

Saltholm, lige nord for havnen: Silkehejre 1 15.20 (MHE*, KT, JaJ, HDi). Fuglen lettede senere og fløj mod NØ.

Sejerø, Skagelse Huk: Engsnarre 1 rst. (ECh*).

Trylleskoven : Gråsisken 1 par, Grønsisken 1 han, Lille Korsnæb 1 han 1 hun 1 1-k (SAL).

Vestamager, Mosehøj: Rørdrum 1 pauk. 07.28-? (PU).


Kenya 14. november 2010 Foto: Leif Høgh Olsen

Lokalrapporten - Fugle i Århus


 
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.059 sek.
til toppen