Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0
Dværgryle, Norge 1. juni 2016 Foto: John Larsen


Modtag Roadrunner - læs mere herObservationer


Fugle på Sjælland

Fugle på Sjælland

Andreas Bruun Kristensen

sidst opdateret søndag 31. december 2000, 14.58

December 2000

 

Søndag 31. december 2000

Arresø: Havørn 1 14.23 (MFN, LBo).

Hundige Havn, østmolen: Sortgrå Ryle 3 9.20-9.40-? (TA),

Korshage: Stellersand 1 hun NV-rst 10.51-10.53 (JHC).

Køge havn: Skærpiber 7, Jernspurv 1, Rørspurv 1 (SAL)

Rådmandshaven, Næstved: Isfugl 1 (JWC).

Søndersø: Vandrikse 1, Vandstær 1 (JPr).

Sjælsø: Lille Skallesluger 65, Skægmejse 5 (BR).

 

Lørdag 30. december 2000

Bromme Maglesø: Havørn 2 ad. 12.10 (ARø).

Grib Skov kl. 8.15-13.15. Skovsneppe 4, Sortspætte 4, Stor Tornskade 2, Ravn 4, Kvækerfinke 1650, Lille Korsnæb 71, Stor Korsnæb 1 (TA).

Hovvig 12.10 - 13.05: Blå Kærhøg 2 brune, Dværgfalk 1 (4.dag), Ravn 1, Sangsvane 76, Gråand 453 (PGr).

Højby Sø 14.45: Kanadagæs 110, Grågæs 134, Sædgæs 6 (PGr).

Højstrup, Stevns : Misteldrossel 2 (SAL).

Klintsø 14.30: Kanadagæs 535, Sangsvane 51, Grågæs 4 (PGr).

Mosede Havn: Søkonge 1, Skærpiber 3, Husrødstjert 1 (SAL). Meget få Søkonger på Sjælland i efteråret/vinteren 2000.

Strøby Egede: Sangdrossel 1 (SAL)

Tryggevælde Åudløb : Mørkbuget Knortegås 2 (SAL).

Vestamager v/Ørestad Station: Fjeldvåge 1, Blå Kærhøg 1 1k, Sjagger 2200, Engpiber 5, Bjergirisk 110 (LAJ).

 

Fredag 29. december 2000

Carstensgade 66, Ydre Vesterbro: Jernspurv 4 four. i baghave (JJM). Stor vinterobs af Jernspurv.

Rosted, SØ for Slagelse: Rød Glente 1 fou. 9.10-? langs landevejen. (PNY).

Søndersø: Rørdrum 1 (HH).

Trønninge Mose: Bomlærke 116, Snespurv 1 (JSc).

Ølsemagle Revle : Canadagås 18, Gravand 87, Krikand 21, Pibeand 22, Knarand 1 han, Klyde 1, Rødben 22, Alm Ryle 26, Sortgrå Ryle 1 (SAL). Første fund af Sortgrå Ryle på Sjælland i efteråret og vinteren 2000.

 

Torsdag 28. december 2000

Bolund, Roskilde Fjord: Stenpikker 1 (4. dag) (via RoC).

Lynæs: Strandskade 1 (SAL)

Ølsemagle Revle: Canadagås 8, Gravand 78, Pibeand 2, Knarand 1 han, Rødben 2, Klyde 1 Skærpiber 1 (SAL).

 

Onsdag 27. december 2000

Glænø Vesterfed 12-15:: Blisgås 7, Bramgås 4, Gravand 18, Pibeand 75, Krikand 1, Spidsand 5, Alm. Ryle 15, Dobbeltbekkasin 9, Enkeltbekkasin 3, St Spove 3, Sanglærke 1, Engpiber 4, Sangdrossel 1, Stær 13 (MFJ). Stor vinterobservation af Enkeltbekkasin.

Nordhavnstippen: Engpiber 3, Snespurv 35 (HAG, ABK). Steppemåge er ikke set på lokaliteten ved de sidste tre besøg.

Suseåens indløb i Tystrup-Bavelse Søerne: Rørdrum 1, Rød Glente 1 (BKa).

Vestamager: Vandrefalk 1 ad. rst. 13.40-? (JBJ).

Ølsemagle Revle: Bjergirisk 30, Rørspurv 1, Snespurv 77 (FDE, JD).

 

Tirsdag 26. december 2000

Asserbo: Lille Gråsisken 5 (KMO). En overset standfugl om vinteren?

Asserbo Strand (Stængehus) (13.00-14.30): Rødstrubet Lom 2, Sangsvane 4 ad. SW, Sortand 225, Ederfugl 600 (KMO).

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. (LAJ).

Mølleåen mellem Stampen og Rødebro: Krikand 3(1 han + 2 hunner ved Mathildebro), Isfugl 2, Vandstær 3 (SøK, ABK). Meget usædvanlig lokalitet for Krikand.

Slangerup: Trane 6 S 13.00 (JAn).

Stryget, Næstved: Isfugl 1 09.30-? (JN).

Utterslev Mose: Silkehale 160, Korttået Træløber 1 (FDE).

 

Mandag 25. december 2000

Hellebæk, træk: Trane 2, Musvåge 29 (STS). Usædvanligt med så store trækbevæøgelser af Musvåge i december.

Kongelunden: Sangsvane 69 trk., Dværgfalk 1 rst., Vibe 235 trk., Dobbeltbekkasin 33, Islandsk Ryle 9 (PB, SNB, PU). Decemrekord af Dobbeltbekkasin på Sjælland?

Omø: Gransanger 1 af trististypen, Silkehale 45, Vibe 14, Dobbeltbekkasin 2 (PEH).

 

Søndag 24. december 2000

Bolund, Roskilde Fjord: Stenpikker 1 14.00 (GE, THE). Andet decemberfund af arten på Sjælland efter fuglen, som sås 23. december 2000 ved Kikhavn. Samme fugl?

Føllenslev, Møllehøj 29, 2 km S for Havnsø, Sejerøbugten: [Blåskade] 1 (FSt). Undsluppen fangeskabsfugl.

Kongelunden 08.30-12.45, træk: Sangsvane 91, Pibesvane 5, Havørn 1 1K, Musvåge 10, Blå Kærhøg 3, Silkehale 100, Hvid Vipstjert 1 1K rst. (PB, SNB, PU).

Køge havn & Sydstrand : Gravand 18, Pibeand 1, Rødben 2, Middelhavsmåge 1 1k, Skærpiber 5, Jernspurv 3, Silkehale 5 (SAL).

Mølleåen, mellem Stampen og Strandmøllen 13.35-15.30: Isfugl 4, Vandstær 4 (LPa).

 

Lørdag 23. december 2000

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. (FDE).

Fedtmosen: Rørspurv 1 (FDE).

Hundested, Sneppevej: Munk 1 han 10.50-? (MKJ).

Kikhavn 12.50-13.30: Hvid Vipstjert 1, Stenpikker 1 (FI, MT mfl.). Første december fund af Stenpikker på Sjælland nogen sinde.

Mølleåen mellem Stampen og Rødebro: Isfugl 3-5, Vandstær 3 (AHA). To Isfugle ved Stampen og tre ved Mathildebro. Mulighed for gengangere.

Strøby Enge: Hjejle 80 (SAL)

Strødam Engsø kl. 9.50-11.30: Lille Lappedykker 2, Knarand 6 hanner + 6 hunner, Stor Skallesluger ca. 6, Musvåge 6, Natugle 1 (i uglekassen ved haverne nærmest Isterødvejen), Vandstær 1 (ved stryget), Sjagger flere flokke, Ravn 1, Bog-/Kvækerfinke flere flokke. (FKj).

Vanløse: Silkehale 35 overflyvende (SJe). Silkehalerne er nu ankommet i større tal til Sjælland. ABK så cirka 150 i Korsør fredag 22. december. Mindre obs af Silkehaler skal derfor ikke sendes til Phylloscopus.

Ølsemagle Revle: Gravand 96, Krikand 63, Skeand 1, Pibeand 46, Vandrikse 1, Klyde 1, Stor Regnspove 1, Rødben 18, Alm Ryle 12 (SAL).

 

Fredag 22. december 2000

Engstrup Mose : Skovsneppe 1 (SAL)

Lejsø: Vandrefalk 1 ad. hun, Misteldrossel 2 (SøK, HAG, ABK).

Ringsted Å ved Høm Mølle: Isfugl 1, Vandstær 1 (BWi).

 

Torsdag 21. december 2000

Avedøre: Trane 1 S 13.45 (EMo).

Hellebæk: Trane 1 S 12.40 (PR). Samme fugl som ved Avedøre.

Islands Brygge: Silkehale 9 (KMO)

Smørumvej, Brønshøj: Silkehale 15 (KMO).

Vestamager (13.30-15.35): Lille Lappedykker 97 Kalveboderne, Sangsvane 3 ad., Grågås 65, Pibeand 100, Troldand 770, Taffeland 8, Hvinand 11, Stor Skallesluger 12, Musvåge 1, Blå Kærhøg 1 1K, Tårnfalk 6, Vibe 420, Hjejle 600, Almindelig Ryle 155, Ringdue 345, Sjagger 600, Vindrossel 4, Silkehale 13. (KMO) De få rovfugle skyldes ifølge skovfogeden de meget få mus på Vestamager dette efterår.

 

Onsdag 20. december 2000

Charlottenlund Fort : Silkehale 100 12.45-13.15 (SAR).

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. 11.00-? (FBr).

Kokkedal: Vandrefalk 1 ad. Ø 14.55 (ASø).

 

Tirsdag 19. december 2000

Ganløse, Ganløseparken 44: Hvidsisken 3 12.00-15.00 (JPr).Første fund i Danmark i efteråret/vinteren 2000.

 

Mandag 18. december 2000

Alsønderup Enge 8.30-11.30: Lille Lappedykker 3, Toppet Lappedykker 13, Skarv 2, Fiskehejre 4, Knopsvane 2 juv., Sangsvane 50 ad. + 2 juv., Grågås 20, Canadagås 5, Pibeand 52, Krikand 2, Gråand 41, Taffeland 62, Troldand 75, Hvinand 3 hanner + 3 hunner, Lille Skallesluger 1 han + 3 hunner, Musvåge 4, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 82, Vibe 176, Sjagger 72, Gråkrage 111, Ravn 1, Kvækerfinke 20, Stillits 5 (FKj).

Christianshavns Vold, Ravelinen: Knarand 1 han, Sorthovedet Måge 1 ad. 09.15-10.30 (anonym via ibdk).

Gilleleje Havn + Gilbjerghoved 10.00-13.30: Rødstrubet Lom 2 v, Sortand 130 v, Dværgmåge 6 ad. v, Ride ca. 20 v, Lomvie 8 v + 3 ø, Alk/Lomvie 12 v, Husrødstjert 2 rst. (havnen), Snespurv 15 rst (RT, BiR).

Vaserne: Vandrikse 2 08.30 (TV).

 

Søndag 17. december 2000

Amagerfælled 9.45-13.00: Bramgås en flok hørt i formiddagstågen, Krikand 3, Dobbeltbekkasin 8, Halemejse 15 (nordlig og sydligrace), Skægmejse 2, Stillits 15, alle rastende (PJø).

Buerup v. Tissø 11.00: Blå Kærhøg 3 ad. hunner (jagede mus i ung ædelgrans beplantning) (JBri,OBri).

Favrholm, Hillerød: Grågås 56 rst, Vibe 19 rst., Krikand 10 rst. (CR).

Klydesøen Vestamager: Dværgfalk 1, Sangdrossel 1, Hjejle ca. 2000 (GØ).

Køge Havn + Sydstrand : Rødstrubet Lom 1 død, Gravand 8, Rødben 48, Skærpiber 4, Engpiber 2, Jernspurv 4, Husrødstjert 1, Rørspurv 2 (SAL). Stor vinterobs af Jernspurv.

Rådvad, Mathilebro: Isfugl 2 12.30 (NJL).

Saltbækvig, Alleshave: Sangsvane 47, Canadagås 7, Gravand 65, Pibeand 140, Gråand 4900 (sikkert pgra. jagt i området), Hvinand 200, Strandskade 5, Hjejle 70, Alm. Ryle 75, Storspove 10, Rødben 3, Engpiber 2, Sanglærke 20 (MMH).

Sanddobberne: Canadagås 15, Gravand 20, Strandskade 7, Islandsk Ryle 4 (rst. 5 min. siden småtrk. S), Alm. Ryle 240, Storspove 6, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 53, Stenvender 3, Engpiber 1, Bjergirisk 50 (MMH).

Solbjerg Engsø, kl. 14-15. Grågås 70, Sædgås 3, Stor Skallesluger 20, Lille Skallesluger 1 par, Gravand 1 par, Vibe 1, Toppet Lappedykker 10 (MFN).

Solrød Strand : Havlit 50, Toppet Skallesluger 320 (SAL).

Stevns, Møllesøen: Silkehale 10 11.35 (MeJ). Mon det er Gjorslev Mølledam?

Tissø 10.00-10.15: Kongeørn 1 juv (sad på østsiden), Canada gås 165, Grågås 340 + en masse gemt i tågen, Stor skallesluger 1 ad. han, Gravand 17, Gråand 85, Fiskehejre 3, Skarv 2, Vibe 45 (JBri,OBri).

Vesterlyng, Havnsø: Sædgås 2 trk. S, Canadagås 5 trk. SV, Strandskade 1, Bjergirisk 2 (MMH).

Vesterlyng 12.50: Lomvie 1 rst., Storspove 21, Bjerglærke 28 (JSc).

 

Lørdag 16. december 2000

Ølsemagle Revle : Gravand 82, Gråand 550, Krikand 92, Pibeand 270, Knarand 1 han, Strandskade 3, Stor Regnspove 2, Rødben 32, Klyde 1 (SAL). SAL skriver: Klyden er den hidtil seneste på Sjælland og blot tredje decemberfund, de tidligere var 3/12-71 1 Saltbækvig og 6-7/12-92 1 Ølsemagle Revle.

 

Fredag 15. december 2000

Intet rapporteret.

 

Torsdag 14. december 2000

Lyngby, Firskovvej: Silkehale 35 13.21-13.59-? (MBH, JMP).

 

Onsdag 13. december 2000

Frederiksdal ved Mølleåen: Isfugl 1 12.10-20-? (FBr).

 

Tirsdag 12. december 2000

Damhussøen, hjørnet ved Damhussøen og Åbjergvej: Korttået Træløber 1 12.00 (MFJ). Vinterobs er ikke almindelige på Sjælland.

Frederiksdal Bådudlejning: Isfugl 1 han 15.05-15.15-? (HK).

 

Mandag 11. december 2000

Alsønderup Enge, 08.10–11.10: Lille Lappedykker 5, Toppet Lappedykker 9, Fiskehejre 3, Knopsvane 4 ad. + 3 juv., Sangsvane 13 ad. + 1 juv., Grågås 31, Canadagås 8, Bramgås 1, Pibeand 177, Krikand 32, Gråand 60, Skeand 2, Taffeland 82, Troldand 113, Hvinand 4, Lille Skallesluger 2 hanner + 10 hunner, Musvåge 1, Blishøne 101, Vibe 104, Hættemåge 113, Stormmåge 426, Sølvmåge 16, Svartbag 7, Ringdue 125, Sjagger 88, Gråkrage 134, Ravn 2, Kvækerfinke 57, Stillits 5 (FKj).

Frederiksdal: Isfugl 1 14.00 (JiC).

 

Søndag 10. december 2000

Borreby Mose: Vandrefalk 2 rst. (via JK).

Brøndby Strand kl. 12.55-14.15. Pibeand 114, Vibe 17, Dobbeltbekkasin 12, Tornirisk 2, Bjergirisk 15 (TA). Stor vinterobs af Dobbeltbekkasin.

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. 12.30-14.30 (FBr).

Damhussøen: Lille Skallesluger 4, Stær 18 (MBH).

Gurre Sø: Vandrefalk 1 (KFl).

Køge Havn : Gravand 13, Rødben 12, Skærpiber 4 (SAL).

Lindebjerg v. Sorø: Vandrefalk 1 SV 12.00, Hedelærke 1 SV 14.30, Vandstær 1 hørt trækkende 20.00, Halemejse 23 R i een flok, Ravn 1 R (JK). En meget mærværdig "observation" af Vandstær.

Mølleåen ved Rådvad: Isfugl 3 (2 Mathildebro + 1 Rådvaddam), Vandstær 2 (TSR). En meget stor obs af Isfugl på Sjælland. Hvornår mon der sidst er set tre Isfugle på samme lokalitet på Sjælland?

RUC, Birkelund S for Roskilde Ungdomsklub: Gransanger 1 13.00 (MKH).

Tappernøje, Statoil tank på motorvejstank nær Tappernøje: Hvid Vipstjert 1 1K 08.00-? (ABB, LPa).

Ølsemagle Revle: Dobbeltbekkasin 7, Enkeltbekkasin 1 (ABB, LPa). Sjællands måske bedste vinterlokalitet for Enkeltbekkasin.

Ølsemagle Revle 07.45-11.20. Gravand 77, Pibeand 107, Krikand 99, Gråand 480, Spidsand 12, Skeand 5, Havlit 6, Klyde 1, Strandskade 1, Strandhjejle 1, Vibe 1, Stor Regnspove 2, (ingen Alm.Ryler eller Rødben), Engpiber 8, Skærpiber 3, Bjergirisk 80, Snespurv 60 (TA).

 

 

Lørdag 9. december 2000

Borreby Mose: Bramgås

Grib Skov kl. 8.15-13.50. Sortspætte 5, Gråsisken 5, Lille Korsnæb 55, Stor Korsnæb 45 (11 Mårum, 25 Stutmesterens Kors i flok med Små K., 9 Gribsø) (TA). Fra november er der blot indkommet tre observationer af Stor Krosnæb på Sjælland.

Klint: Nordisk Lappedykker 2, Stor Præstekrave 8 (GG). Største vinterobservation af Stor Præstekrave på Sjælland nogen sinde.

Korevlen: Stor Præstekrave 7 (givetvis samme flok som Klint), Islandsk Ryle 2 (GG via TA).

Ølsemagle Revle : Canadagås 5, Gråand 400, Pibeand 320, Krikand 26, Gravand 40, Strandskade 3, Stor Regnspove 2 (SAL).

 

Fredag 8. december 2000

Intet rapporteret.

 

Torsdag 7. december 2000

Frederiksdal: Isfugl 1 13.00 (RoC). En vintergæst på Sjælland.

Nordhavnstippen: Steppemåge 1 1K 09.57-?, Engpiber 14 (HAG).

Saltholm: Skarv >400 tilsyneladende trk. S, Grågås 800, Bramgås 5.000, Havørn 1 subad. (2 mørke fjer i midten af en hvid hale), Hjejle 2.000, Stor regnspove 25, Rødben 4, Stær 5.000, Bjergirisk 40, Spættet Sæl 8 + 1 imm. (85 cm) druknet i fiskenet. (MJØ).

 

Onsdag 6. december 2000

Fedtmosen: Rørspurv 1 (FDE).

Zoologisk Museum, København: Kanadagås 27 trk 10.55 (RT).

 

Tirsdag 5. december 2000

Borreby Mose: Rødhalset Gås 1 09.30-? og 11.40 (JK, ÅM).

Sydvestpynten, Amager: Bjergpiber 1 N efter rst. 15.50 (JBJ).

 

Mandag 4. december 2000

Alleshave, Saltbækvig 11.30-11.50: Sangsvane 12, Hjejle 40, Storspove 25, Strandskade 30 (JJM).

Alsønderup Enge, kl. 08.15-11.15 Lille Lappedykker 1, Toppet Lappedykker 8, Fiskehejre 5, Knopsvane 4 ad. + 8 juv., Sangsvane 2, Grågås 18, Canadagås 2, Pibeand 112, Krikand 9, Gråand 78, Taffeland 69, Troldand 90, Hvinand 3?? + 3??, Lille Skallesluger 2, Stor Skallesluger 8, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Blishøne 85, Vibe 16, Almindelig Ryle 1, Ravn 2 (FKj).

Borreby Mose: Rødhalset Gås 1 10.50-? og 12.00 (JK, JLi). 3. dag.

Fedtmosen: Gransanger 1 12.20 (FDE).

Rådvad: Vandstær 4 15.15-? (MRP). Fast overvintringslokalitet.

Slagelse, Lagunen: Gransanger 1 (JK).

Søndersø: Isfugl 1, Gransanger 2, Lille Korsnæb 11 (HH). To Gransangere på samme lokalitet på Sjælland i december er usædvanligt.

Vesterlyng, Vestsjælland 10.40-11.15: Gråstrubet Lappedykker 3 rst, Bjerglærke 15 four. i flok (JJM)

 

Søndag 3. december 2000

Borreby Mose: Rødhalset Gås 1 13.15-? (JHC). 2. dag.

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. han (KMO). Hvordan bestemmer man en han Sorthovedet Måge?

Fællesskov, Rødvig: Sortbuget Knortegås 1 13.45 (TWJ, APe).

Gilleleje Havn: Bjergvipstjert 2, Husrødstjert 2 Ørkenstenpikker 1 hun (KMO + 100).

Nordhavnstippen: Steppemåge 1 1K 12.15-? (TJS).

Omø: Dværggås 1 1K med Bramgæs (PEH). Sandsynligvis afkom (?) af svenske projektfugle.

Solbjerg Engsø: Spidsand 1 han (KMO).

 

Lørdag 2. december 2000

Borreby 14.00-15.50: Blisgås 2 ad, Bramgås 900, Rødhalset Gås 1 1K (JBe). JBe skrev om den Rødhalsede Gås: Den store bramgåsflok har været i området i flere uger, sidste tid især på markerne syd for Borreby Mose, men også set på marker nede mod Lille Sevedø. Under "fintælling" findes så idag en Rødhalset Gås i flokken, men mon ikke den har gemt sig i hele perioden. Flokken lettes af skræmmeskud kl. 14.20 og cirkler i 20 minutter, men kl. 14.55 er flokken tilbage på markerne incl. den rødhalsede. Den er selvfølgelig utrolig flot, har karakter som en 1 k-fugl,og har iøvrigt ingen ringe på benene. Synes solidt stationær. Der har vist ikke været stationær Rødhalset Gås på Sjælland i de sidste ti år. Fuglen havde nok fået mere opmærksomhed søndag 3. december 2000, hvis det ikke havde været for Ørkenstenpikkeren i Gilleleje Havn.

Gilleleje Havn, østmolen: Ørkenstenpikker 1 hun 14.00-16.10-? (TJS, FBr + 7). 6. fund i DK og andet fund på Sjælland.

Lejodde: Vandrefalk 1 ad. rst. (JK).

Nordhavnstippen: Steppemåge 1 1K 12.40-? (HAG).

Veddelev Havn, Roskilde: Lille Skallesluger 2, Vandrefalk 1 (KHA).

Ølsemagle Revle 13.25-15.25: Lille Skallesluger 4, Snespurv 50 (JD).

 

Fredag 1. december 2000

Christianshavns Vold, Ravelinen: Sorthovedet Måge 1 ad. 12.50-? (HK).

Damhussøen, østsiden: Korttået Træløber 1 15.15-? (TA). To sportstasker blev ikke genfundet.

Fællesskov, Rødvig: Sortbuget Knortegås 1 09.55-10.10-? (AHA).

Præstø Fed: Nordisk Lappedykker 3 rst. (AHA).

Ryparken Station, København: Silkehale 11 overflyvende (LBr). Det er ikke mange Silkehaler der er rapporteret i efteråret 2000 på Sjælland.


Sorthovedet Måge, Danmark 29. april 2020 Foto: John Larsen

Lokalrapporten - Fugle i Århus


 
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.063 sek.
til toppen