Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0
Ecuador 1981 Foto: Steen Øllgaard


Modtag Roadrunner - læs mere herObservationer


Fugle på Sjælland

Fugle på Sjælland

Andreas Bruun Kristensen

April 2001

 

Mandag 30. april 2001

Amagerfælled: Sivsanger 1-2 rst. 5.45-6.15. (PJø).

Borreby Mose: Atlingand 2, Kanrand 11, Brushane 50, Sortklire 1, Sivsanger 2 (JK). Første Sivsanger på Sjælland i 2001.

Gilleleje, 3 km S for Gilleleje: Havørn 1 V 11.30 (EKr).

Gilbjerghoved, træk: Lærkefalk 1, Mursejler 1, Landsvale 1215, Silkehale 33, Ringdrossel 1, Broget Fluesnapper 25 rst., Gulirisk 1, Hortulan 1 (TA). Første Hortulan på Sjælland (og DK?) i 2001. Stor april obs af Broget Fluesnapper. Se Korshage, Rørvig.

Gundsømagle Sø: Sølvhejrer eftersøgt uden held (DBC).

Hellebæk: Biæder 1 11.45.11.50 fløj rundt over dammen, hvor der tidligere er set Nordisk Lappedykker nær Avlsgården (NHHN). Første i DK i 2001 og et af meget få aprilfund i DK nogen sinde.

Korsahge, Rørvig, træk: Vandrefalk 2, Lærkefalk 2, Dværgfalk 10, Dværgmåge 27, Landsvale 1300, Hortulan 2, Gulirisk 1 (JB, JHC, LBr, AF). Første Hortuland på Sjælland (og DK?) i 2001. Se Gilbjerghoved.

Nordhavnstippen: Lille Præstekrave 2 rst., Ringdrossel 1 ad. han rst. (JBr).

Rødovre: Mursejler 1 15.37 (HK).

Rørvig, rast: Vendehals 2, Ringdrossel 7 (JB, JHC, LBr, AF).

 

Søndag 29. april 2001

Gundsømagle Sø: Sølvhejre 2, Havørn 1 Ø (AES). Sølvhejrerne er set hele dagen på lokaliteten.

Jægerhytten, Birkerød: Skovsanger 2-3 (JBr).

Jægersborg Dyrehave kl. 6.45-10.55: Bramgås 75 trk. NØ, Duehøg 3 (1 par i display over Fortunens Indelukke + 1 2K), Rødstjert 9, Korttået Træløber 16 (15 syng.). Tre kortlægningsbesøg i april har givet 24 syngende Korttåede (sidste år 26, men på flere besøg)(TA).

Karlebo: Havørn 1 NØ 18.20 (FCh).

Køge havn + Sydstrand : Knarand 1 par., Tinksmed 1 N 6.57, Sivsanger 1 syng., Munk 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 13, Gransanger 16, Skovsanger 1 syng. (SAL).

Slæggerup: Sorthovedet Måge 1 ad. 11.40-11.40 (KHA).

Ølsemalge Relve : Krikand 120, Klyde 2, Rødben 28, Hvidklire 64, Sortklire 7, Dværgterne 2, Bynkefugl 1 han (SAL).

Ølsemagle Revle (fra dæmningen) kl. 14.10-16.15: Gravand 196, Krikand 121, Klyde 5, Lille Regnspove 8, Sortklire 6, Rødben 44, Hvidklire 103 (TA).

 

Lørdag 28. april 2001

Borreby Slotspark: Korttået Træløber 2 15.40-? (LPa).

Damhussøen: Mursejler 1 rst. 16.20-16.40-? (MoC).

Gilbjerghoved kl.6.45-12.45 : Vendehals 1 rast + 1n trk. Ringdrossel 3-5 rast. Træk obs: Trane 1, Musvåge 19, Fjeldvåge 2, Spurvehøg 13, Blå Kærhøg 1, Rørhøg 3, Tårnfalk 1, Silkehale 2, Løvsanger 30, Løv/Gransanger 26 (TBR).

Glænø Østerfed: Sorthovedet Måge 1 ad. sodr. 11.40-14.40-? i Hættemågekolonien. Kan ses fra Bisserup Havn (LPa). Efterdragtbeskrivelserne at dømme er der tale om en anden fugl end fredag 27. april med mindre den fik hætte på natten mellem fredag og lørdag.

Gilbjerghoved: Vendehals 1 rst. 06.00 (MKH, AES, HBR, JRN).

Gundsømagle Sø: Sølvhejre 2 rst. 08.38 (JA, EAg). Fuglene sås hele dagen.

Gundsømagle Sø, østtårnet: Nattergal 1 hørt kortvarigt (HeN, JGW). Første "obs" på Sjælland i 2001.

Jørløse, Halleby Å: Sølvhejre 1 18.00 (JWN). Årets fjerde fugl på Sjælland.

Korshage, Rørvig: Hedehøg 1 ad. han NØ 14.11 (JHC, RF).

Københavns Havn, Ny Frihavn ved GH Beton: Lille Præstekrave 3, Skovhornugle 3, Markpiber 1 rst. 17.00-17.30-?, Bynkefugl 2, Broget Fluesnapper 2 (AEC, TEO, HAG). Endnu en gang viser lokaliteten sit potentiale som rastlokalitet for småfugle. Selv om en stor del af området er "gråt" mht offentlig adgang bør det ikke afskrække birdere for at forsøge sig i området.

Ramsømagle Sø : Rørhøg 1 par., Vandrikse 3, Landsvale 2, Broget Fluesnapper 1 han, Rødstjert 1 syng. Gærdesanger 1 syng, Munk 2 syng, Løvsanger 5 syng., Gransanger 2 syng. (SAL).

Sømosen, Ballerup: Enkeltbekkasin 1 11.00 (JR mfl).

Sømosen, Ballerup: Sorthalset Lappedykker 4, Rørsanger 1, Pungmejse 2 (JDr).

 

Fredag 27. april 2001

Fakse Ladeplads: Sort Glente 1 NV 16.15 (JFa).

Fællesskov : Knarand 2 par, Mudderklire 1,Natugle 1, Lansdsvale 12, Sangdrossel 35, Munk 2, Løvsanger 20, Gransanger 12 (SAL).

Gilbjerghoved 06.30: Mosehornugle 1 rst. Gærdesanger 1 (MKH, KCH).

Glænø Østerfed: Sorthovedet Måge 1 ad. vidr. i Hættemågekolonien (THi).

Gundsømagle Sø: Sølvhejre 2 16.30 (NHV). Første multiobs på Sjælland (og DK?) nogen sinde. Arten yngler i Holland og er en potentiel dansk ynglefugl.

Korevlerne: Hvidklire 94 rst.09.00-11.00 (JS, JesW).

Strøby Enge : Rørhøg 1 han ad.. Agerhøne 2, dobbeltbekkasin 7 spil. 3, Hvidklire 1, Ilder 1 (SAL)

Søborg Sø: Trane 7 rst. 09.15 (MKH, KCH).

Sømosen, Ballerup, 05.50-07.00: Tornsanger, Gærdesanger, Pungmejse 2 (AHA).

 

Torsdag 26. april 2001

Engstrup Mose : Rødstjert 1 han, Sangdrossel 27, Løvsanger 2 syng. (SAL)

Hellebæk, træk: Lærkefalk 1, Vandrefalk 2, Silkehale 20 (STS).

Holte: Sort Glente 1 N 16.24 (JR).

Højerup, Stevns: Silkehale 55 (AP).

Korshage, Rørvig: Vendehals 1 10.10 (JesW).

Køge havn og Sydstrand : Atlingand 1 par., Lille Præstekrave 1, Stenvender 2, Mudderklire 4, Hvidklire 2, Vendehals 1, Landsvale 2, Bysvale 1, Stenpikker 2 par, Rødstjert 1 hun, Sangdrossel 56, Munk 2, Løvsanger 12, Gransanger 10, Lille Korsnæb 1 (SAL)

Køge Sydstrand: Rødrygget Svale 1 NV efter rst. 13.46-13.49, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 hun 13.08(JHC): Første obs i DK i 2001. Læs Udstødningsrøret for mere information om den Rødryggede Svale.

Lyngby Dameroklub: Fjordterne 5, Skovsanger 1 syng. (MeJ). Første Skovsanger på Sjælland i 2001.

Solrød Strand: Gulirisk 1 N 16.07 (SAL).

Ølsemagle Revle : Krikand 310, Klyde 1, Hvidklire 4, Digesvale 1 (SAL).

 

Onsdag 25. april 2001

Hellebæk, træk: Rød Glente 3, Blå Kærhøg 12, Fiskeørn 4, Vandrefalk 1, Silkehale 10 (STS).

Klint: Hedehøg 1 ad. han trk. 09.50 (GG). Første på Sjælland i 2001.

Korshage, Rørvig: Pomeransfugl 1 Ø 12.00 (HVR, JHC, AF, AaM). Første på Sjælland i år.

Sømosen, Ballerup: Pungmejse 2 (han + hun) (AH).

Søndersø: Dværgmåge 4, Dværgterne 2 (HH).

Virum Åmose: Lille Flagspætte 2 (han + hun), Munk 1 (BK).

 

Tirsdag 24. april 2001

Alsønderup Enge kl. 07.50-11.30: Toppet Lappedykker 6, Gråstrubet Lappedykker 4, Knopsvane 11, Grågås 20, Bramgås 1, Gravand 8, Gråand 37, Knarand 3, Spidsand 2, Skeand 25, Pibeand 65, Krikand 74, Taffeland 2, Troldand 49, Hvinand 2, Lille Skallesluger 2, Musvåge 6, Strandskade 2, Vibe 14, Tinksmed 1, Rødben 2, Hvidklire 2, Stor Regnspove 42 rastede, Landsvale 2, Ravn 1, Kvækerfinke ca. 150 (FKj).

Borreby Mose, 8.00 - 10.00: Knarand 1 par, Stor Regnspove 30 rst. - trk N, Stor Kobbersneppe 4 par, Klyde 90 rst, Brushane 1 han, Løvsanger 1 sang i parken.(BTu).

Farum Hovedgade: Silkehale 12 rst (TV).

Flasken : Krikand 160, Pibeand 120, Rørhøg 1 hun ad., Stor Regnspove 48, Klyde 18, Dværgterne 8, Splitterne 18 (SAL)

Gentofte Sø: Silkehale mindst 25 rst, Skægmejse mindst 4 rst (TV).

Glænø Østerfed: Sorthovedet Måge 1 ad. i Hættemågekolonien (via RoC).

Haslev: Vandrefalk 1 trk. N kl. 7.14 (BTu).

Hellebæk, træk: Blå Kærhøg 28, Havørn 1, Fiskeørn 17, Vandrefalk 2, Dværgfalk 10 (STS). Forårets bedste dag i Hellebæk indtil videre?

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthalset Lappedykker 1, Lille Skallesluger 1, Sorthovedet Måge 1 ad. (JoF).

Hovvig : Rørdrum 1 pauk., Atlingand 1 par, Krikand 80, Skeand 12, Pibeand 8, Knarand 1 han, Troldand 340, Hvinand 850, Rørhøg 1 han 2-k 1 hun ad., Blå Kærhøg 1 brun, Vandrikse 4, Skægmejse 7, Lille Gråsisken 1 (SAL).

Korevlerne : Edderfugl 1.800, Stor Regnspove 23, Lille Regnspove 2 N, Hvidklire 12, Rødben 4 (SAL). Første Småspover på Sjælland i 2001.

Korshage, Rørvig: Dværgterne 1, Tejst 2 Ø (SAL)

Paradishaven, Hesede Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 ved træ nr. 21 (SPm. LSm).

Præstø Fed 6.00-16.00: Toppet Lappedykker 11, Gråstrubet Lappedykker 5, Sorthalset Lappedykker 2 ud for p.pladsen, Bramgås 4007 NØ (6.32 - 13.19), Spidsand 7 NØ, Rød Glente 1 N, Rørhøg 3 N, Blå Kærhøg 4 N, Spurvehøg 40 N, Musvåge 32 N, Tårnfalk 5 N, Dværgfalk 5 N, Lærkefalk 1 N, Hjejle 7 N, Stor Regnspove 252 NØ, Svaleklire 4 N, Fjordterne 23 Ø, Hedelærke 3 rst heraf 2 syngende, Bysvale 1 rst, Landsvale 1 N, Kvækerfinke 16710 N, Gulirisk 1 syng. v Campingpladsen. (JHC). Første Lærkefalk på Sjælland i 2001.

 

Mandag 23. april 2001

Køge Nordstrand, Rødben 68, Hvidklire 3, Sortklire 1, SValeklire 2, Stor Regnspove 66, Gul Vipstjert 1 (SAL).

Ølsemagle Revle: Bramgås 5 rst., Gravand 152, Krikand 340, Strandskade 4 rst. 72 N 7.40, Stor Præstekrave 24, Lille Præstekrave 1 spil. (SAL).

 

Søndag 22. april 2001

Alsønderup Enge : Lille Skallesluger 1 hun rst. (FDE). Sidste forårsobs på Sjælland i 2001?

Borreby Mose Amerikansk x Alm. Pibeand 1 han rst. 12.30-? (MBH, MMH).

Hellebæk, træk: Hvid Stork 1, Rød Glente 3, Rørhøg 4, Blå Kærhøg 7, Fiskeørn 7, Vandrefalk 3, Digesvale 1 (STS). Flot dagstotal for Vandrefalk.

Jægersborg Dyrehave, østligedel nord for Klampenborg: Korttået Træløber 2 syng, Sortspætte 1, Ravn 1 (TBR).

Klydesøen: Havørn 1 imm. trk. 11.12 (LSm, UGS).

Køge havn + Sydstrand : Lille Præstekrave 2, Vandrikse 1 spil., Skovpiber 2 trk., Løvsanger 1 syng., Gransanger 9 (SAL)

Pradishaven, Hesede Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 syng. (MMH, MBH).

 

Lørdag 21. april 2001

Fællesskov : Stor Skallesluger 3 han 4 hun, Lille Præstekrave 1 Ø 7.12, Fjordterne 1, Dværgterne 1, natugle 1 tud., Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 17 (SAL). Første Gærdesanger i DK i 2001.

Hellebæk, træk: Sort Glente 1 ad., Rød Glente 4, Rørhøg 10, Blå Kærhøg 11, Fjeldvåge 22, Fiskeørn 15, Vandrefalk 2, Landsvale 3 (STS).

Mathæusgade, Vesterborg: Trane 6 N. kl. 13.55 (JJM).

Nielstrup Sø: Sorthalset Lappedykker 18 rst. kl. 10.30. (BTu).

Paradishaven, Hesede Skov: Huldue 1 kurr., Munk 1 syng., Rødtoppet Fuglekonge 2 syng., Lille Korsnæb 2, Gulirisk 1 kald. (SAL). De Rødtoppede Fuglekonger har været stationære på lokaliteten i flere uger.

Strødam Engsø: Knarand 5 hanner + 3 hunner (FKj).

Søndersø, Værløse: Sort Stork 1 N 15.13-15.21, Fiskeørn 1 NØ 9.35 + 1 N 13.58, Rørhøg 1 m + 2 f + 1 N, Fjeldvåge 1, Duehøg 1 m + 1 f, Dværgmåge 1 ad, Landsvale 1 (AH, JSM, NYE & GVJ). Første Sorte Stork på Sjælland i 2001.

Søtorup Sø (ved Haslev) : Sort Glente 1 ad. fløj SV mens den åd bytte i kløerne kl. 10.55 (BTu & JPet).

 

Fredag 20. april 2001

Even Sø: Havørn 1 ad. rugende, 1 juv. overflyvende mod syd, kl. 13.40 (BTu).

Hellebæk, træk: Rørhøg 4, Fiskeørn 7, Trane 40 (STS).

Rørvig: Skovpiber 20, Løvsanger 1, Pungmejse 1 (LBr).

 

Torsdag 19. april 2001

Astilbehaven: Tornsanger 1 syng. 10.58 (AS). Første i DK i 2001. Tidlig observation.

Gilbjerg Hoved 9.10-11.50: Bramgås 600 Ø i 3 flokke, Sortand 300+, Stor Regnspove 26 + 30 Ø, Mosehornugle 1 Ø kl. 10.12 senere retur og til rast ved Solsortesøen, Skovpiber 2 Ø (JJe)

Hellebæk, træk: Rørhøg 2, Fiskeørn 10, Rød Glente 2, Musvåge 60, Spurvehøg 12, Dværgfalk 1, Trane 12 (STS).

Paradishaven, Hesede Skov: Misteldrossel 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 syng., Lille Gråsisken 1 (FBr mfl).

Strødam Engsø, kl. 14.00-15.30: Knarand 2 par, Atlingand 1 han, Vandrikse 1, Rørhøg 3, Fiskeørn 1 N kl. 14.02 (JJe).

Ølsemagle Revle: Atlingand 2 (han + hun) (FBr mfl).

 

Onsdag 18. april 2001

Stenholt Indelukke, Hillerød: Lille Flagspætte 1 14.00 (KCH).

Ølsemagle Revle kl. 10.05-12.20: Bl.a. Atlingand 1 han, Klyde 2, Sortklire 1, Rødben 96. Hvis man er racefreak er Rødbenene p.t. et nærmere studium værd. To ret skarpt adskilte typer kan erkendes: Nogle store og mørke, endnu i vinterdragt (59 ex.), som nok er robusta-racen ("islandske"), og nogle mindre, spinklere og lysere i sommerdragt (31 ex.), som nok er totanus-racen. Også adfærden er forskellig: Robusta'erne veksler mellem at fouragere og at sove i små tætte grupper, mens totanus'erne er mere spredte, nogle er udparrede, og de spiller og er i det hele taget mere vokale. De 59 robusta-typer passer nogenlunde med det antal Rødben, der har været i området hele vinteren. Teoretisk kunne det også være nordlige totanus'er, der endnu er i vinterdragt, men størrelsesforskellen peger i retning af robusta. Forskellen er ret markant, når de går sammen (TA).

 

Tirsdag 17. april 2001

Alsønderup Enge: Toppet Lappedykker 8, Gråstrubet Lappedykker 4, Skarv 11, Fiskehejre 7, Knopsvane 9, Grågås 12, Gravand 4, Gråand 33, Skeand 26, Pibeand 53, Krikand 16, Taffeland 1, Troldand 51, Lille Skallesluger 1 han + 2 hunner, Stor Skallesluger 1 han, Fiskeørn 1, Musvåge 2, Vibe 14, Rødben 3, Ravn 4. (FKj.)

Paradishaven, Hesede Skov: Rødtoppet Fuglekonge syng. (TSb).

Rådvad: Vandstær 1 06.50 (AHA). Nu skal den snart nordpå!

 

Mandag 16. april 2001

Klydesøen, Vestamager: Atlingand 3, Lille Skallesluger 2, Havørn 1 3-4K S 14.50, Dværgmåge 4 (JFr +4).

Køge havn + Sydstrand 6.20-8.20 : Munk 1 syng., Stenpikker 1 han (SAL).

Nielstrup Sø: Sorthalset Lappedykker 20 17.40-18.40 (LPa). Artens kernelokalitet på Sjælland.

Paradishaven, Hesede Skov 15.10-17.30: Rødtoppet Fuglekonge 2 syng., Gulirisk 1, Lille Korsnæb 5 (LPa).

Præstø Fed: Enkeltbekkasin 11 (JHC, BA, TA). En meget stor forekomst. Sandsynligvis den største forårsforekomst på Sjælland og DK (?) nogen sinde.

Rådvad: Vandstær 1, Korttået Træløber 1 syng. (HBJ).

Sømosen, Ballerup 10.00-12.00: Sorthalset Lappedykker 7, Fjeldvåge 1, Pungmejse 1 (JD).

Åmosen N for Tissø: Rørdrum 2 paukende, Løvsanger 1 sy. (MFJ,JSP).

Ølsemagle Revle 8.25-8.50 : Krikand 280, Spidsand 16, Gravand 156, Klyde 3, Rødben 46, Stor Regnspove 28 S 8.35, Lille Kobbersneppe 2 S 8.35, Havterne 4 (SAL).

 

Søndag 15. april 2001

Codan Gummi, Køge: Sorthovedet Måge 1 ad. 13.05 (FA).

Gilbjerghoved: Rørhøg 1 han trk 6.50, Hedelærke 1 SV 7.26, Ravn 1 rst, Rødstjert 1 han rst hele dagen (TV).

Gilbjerghoved: Gulirisk 1 Ø 09.28 (TA).

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 3 11.30 (MDP).

Krageskov, Køge : Fiskehejre 1 rede - ny koloni, sikkert udløber fra Åsen (SAL).

Åsen, Køge 6.40-8.40 : Fiskehejre 11 reder i kolonien ved Gl. Køgegård, Gransanger 22 syng. + 1, Gærdesmutte 23 syng. + 7, Ravn 2 (SAL)

 

Lørdag 14. april 2001

Borreby Mose Amerikansk x Alm. Pibeand 1 han rst. 10.30-? (THi).

Hellebæk: Nordisk Lappedykker 1 (kun set formiddag), Fiskeørn 5, Vandrefalk 1 (STS).

Køge havn og Sydstrand 6.30-8.30 : Skeand 30, Fiskeørn 1 N 7.08, Lille Præstekrave 1, Vandrikse 1 spil., Gransanger 9 syng. + l, Løvsanger 1 (SAL).

Magleby Skov: Løvsanger 2 syng.,Korttået Træløber 1 syng. (TA).

Mølleåen , Raadvad Gl. Knivfabrik : Vandstær 1 19.10-? (AS).

Skoven v. Strids Mølle og skoven v. Skara sø og Skara sø 10-10.45: Toppet lappedykker 7, Skarv 7, Fiskehejre 3, Knopsvane 8, Grågås 13, Gravand 2, Gråand 27, Skeand 3, Taffeland 4, Troldand 12, Hvinand 5, Rørhøg 1 (mobbede vandrefalken), Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vandrefalk (over søen), Fasan 27, Blishøne 29, Skovsneppe 1, Hættemåge 34, Stormmåge 58, Ringdue 6, Gærdesmutte 3, Rødhals 8, Sangdrossel 3, Solsort 5, Gransanger 6, Fuglekonge 2, Musvit 5, Sortmejse 1, Blåmejse 2, Summejse 4, Halmejse 3 (en sydlig og to nordlige), Spætmejse 1, Skovskade 1, Bogfinke 11, Gråsisken 16, Grønsisken 2, Gulspurv 1 (JBri,STou).

Strids Mølle 9.00-9.10: Lille Lappedykker 1, Gråand 11, Troldand 9, Blishøne 16, Bjergvipstjert 2 (han og hun) (sidste år var de begyndt at yngle der, men så gik der nogle ned ved åen), Stillits 7 (JBri,STou) .

Tissø 14.00-15.00: Toppet lappedykker 2, Skarv 12, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Grågås 16, Gravand 4, Gråand 37, Knarand 2 (et par), Troldand 5, Hvinand 1, Blishøne 43, Strandskade 14, Stor Præstekrave 2, Vibe 13, Rødben 6, Svartbag 1, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Munk 1 (hun) (JBri,STou)

Utterslev Mose: Sorthalset Lappedykker 2, Dværgmåge 1 ad. (RS).

 

Fredag 13. april 2001

Borreby Mose 10.45-12.15: Rørhøg 2 (han og hun), Fjordterne 1 (LSm). Første Fjordterne på Sjælland i 2001?

Gilbjerghoved: Vandrefalk 1 2K hun med bytte N 07.25-07.40 (AV).

Holmesø, Brøndby Strand kl. 06.45-07.20: Sorthovedet Måge 3 (AHA).

Jonstrup Vang: Korttået Træløber 2 (1 syng) (AH).

Køge Nordstrand (lossepladsen): Lille Præstekrave 1 14.00 (KCH, MKH, JRN). En lokalitet, som bør checkes hyppigt. Det var her Dværgværlingen sad i novmeber 1999.

Stauningsø og Ølsemagle Revle 6.55-8.35 : Gravand 144, Krikand 80, Pibeand 120, Skeand 28, Spidsand 2, Blå Kærhøg 1 hun ad., Strandskade 16, Stor Præstekrave 8, Rødben 68, Splitterne 45, Havterne 2 (SAL).

Sømosen, Ballerup 09.30-10.30: Sorthalset Lappedykker 8 (AHA).

 

Torsdag 12. april 2001

Borreby Mose Amerikansk x Alm. Pibeand 1 han rst. 17.00-18.15 (THi, AJa). Amerikansk Pibeand er blot truffet to gange på Sjælland (læs Udstødningsrøret). I fald fundet godkendes af SU vil det være første forekomst af en sådan hybrid på Sjælland.

Gammel Havdrup Mose 6.30-7.20 : Krikand 34, Skeand 8, Vandrikse 1 spil. + 1, Agerhøne 6, Pungmejse 1 (SAL).

Holmesø, Brøndby Strand 07.00-08.00: Sorthovedet Måge 3 (TA).

Ramsømagle Sø 7.25-8.15 : Krikand 12, Rørhøg 1 hun ad., Vandrikse 1 spil. + 1, Løvsanger 1 syng. (SAL).

Vallø Slotspark og Dyrehave 10.00-11.00 : Knarand 1 hun, Huldue 1 kurr. + 1 - stadig ingen spor af Korttået Træløber - er arten forsvundet ? (SAL).

 

Onsdag 11. april 2001

Hellebæk: Nordisk Lapedykker 1 rst., Havørn 1 rst./trkf., Fjeldvåge 24, Vandrefalk 1 (STS).

Rådvad 06.10-06.20: Isfugl 1, Vandstær 1 (AHA).

Tystrup Sø, nordenden: Isfugl 2 (JK).

Vester Egesborg, mark N for Vester Egesborg: Sorthovedet Måge 1 ad. rst. (JWC).

Vordingborg (ingen nærmere stedangivelse: Hvid Stork 4 rst. (senere Korsør) (TV2 øst via TsB).

 

Tirsdag 10. april 2001

Alsønderup Engsø kl. 17-18: Fiskeørn (rast., vaskende sig i søkanten + pæl) 1, Lille Skallesluger 1 hun, Skeand 10, Pibeand 60, Stor Regnspove 11, Sædgås 1, Huldue 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1 (MFN).

Fiskebæk, Furesøen: Isfugl 1 19.15 (SLi).

Ganløse Orned: Ravn 1 stedfast rst, Huldue 1 syng, Misteldrossel 1 syng, Snog 8 solende på skovdiget hvoraf 1 par i parring. Ravnen og hulduen observeredes i urørt naturskov i skovens SV-hjørne (TV).

Hellebæk: Nordisk Lappedykker 1 (rst. i sø), Havørn 1 trk. (STS). Sidste år husede lokaliteten to stationære Nordiske Lappedykkere. De blev dog senere jaget væk af et par Gråstrubede Lappedykkere.

Strødam Engsø kl. 13-14: Gråstr. Lappedykker 4 + 4 i lille sø nord for, Lille Lappedykker 3, Fiskeørn tr. 13.13 1, Rørhøg (1 hun rast.) 2, Skeand 4, Knarand 3 par, Rødben 3, Gravand 2 (MFN).

Strødam Engsø: 17.25-18.45: Kortnæbbet Gås 1 (SLi).

Sømosen, Ballerup kl. 7.00-7.45: Sorthalset Lappedykker 6 (3 par), Atlingand 1 par, Husrødstjert 1 (TA).

Utterslev Mose: Sorthalset Lappedykker 1 13.50 (EAg). Arten er sjælden på lokaliteten og har ikke ynglet de sidste to år.

 

Mandag 9. april 2001

Kalrstrup Mose: Rødstjert 1 han 16.25-? (SAL).

Kongelunden - træk: Bramgås 130, Spurvehøg 123, Musvåge 82, Rørhøg 7, Fiskeørn 5, Dværgfalk 2, Trane 12, Hvidklire 1 rst. (PB m.fl.).

Rådvad: Vandstær 2 06.25-? (AHA). De skal snart nordpå.

Sorø: Løvsanger 2 syng. (TEv). Første fund på Sjælland i 2001.

Søborg Sø, nordlige del af Søborg Sø, Græsted: Sortstrubet Bynkefugl 1 hun 19.30-20.00-? (BWi).

Søndersø: Havørn 1 S 12.50 (JSM).

Åmosen, Tissø: Rørdrum 1 hørt (JK).

 

Søndag 8. april 2001

Amagerfælled: 15.00-16.50: Rørhøg 1Ø, Fiskeørn 1N, Svaleklire 1N, Pungmejse 3 rst. i Grønjordssøen (PJø, KBO).

Hesbjerg, Gilleleje: Sølvhejre 1 trk. 16.50 (PEP). Første observation på Sjælland i 2001.

Kongelunden - træk: Spurvehøg 35, Musvåge 190, Fjeldvåge 1, Rørhøg 5, Fiskeørn 1, Lapværling 1 rst. Aflandshage (PB m.fl.)

Køge Bugt Strandpark 11.30 -14.00: Gråstrubet Lappedykker 1, Lille Skallesluger 1, Sorthovedet Måge 1, Splitterne 46, Havterne 1, Husrødstjert 2 han/hun ved Brøndby havn (RR).

Melby Overdrev: Ringdrossel 2 10.30-? (JHN).

Mogenstrup Ådal: Lille Flagspætte 2 (JWC +4).

Præstesø, Balerup: Digesvale 11 15.45 (PBS). Første på Sjælland i 2001?

Roskilde: Bysvale 1 15.30 (MaH). Første på Sjælland i 2001?

Korshage, Rørvig: Hærfugl 1 rst. indtil 12.05 hvor den trak mod Hundested (AHA + mange).

 

Lørdag 7. april 2001

Aflandshage, svinget ved Aflandshage: Rødtoppet Fuglekonge 1 07.45 (JBJ).

Fællesskov, Stevns: Rødtoppet Fuglekonge 2 syng. 08.00-09.35-? (SAL).

Holmesø, Brøndby Strand kl. 14.30-15.25: Knarand 1 par, Sorthovedet Måge 2 ad. i par, Splitterne 40 (TA).

Korshage, Rørvig: Hærfugl 1 rst. 07.00-15.30-? (BWi +30).

Højerup, Stevns. Rødtoppet Fuglekonge 1 han syng. 11.00 (TWJ).

Melby Overdrev, SV-del: Sortstrubet Bynkefugl 1 han 10.50-? (JHN). Mon arten igen i 2001 yngler på lokaliteten.

Magleby Skov kl. 6.30-10.30: Havlit 5, Skovsneppe 3, Svaleklire 3 trk., Gransanger 31 (25 syng.), Rødtoppet Fuglekonge 2 syng. (TA).

Tryggevælde Ådal kl. 10.45-13.20: Pibeand 80, Knarand 1 par, Krikand 135, Spidsand 8, Atlingand 1 par, Skeand 10 (TA).

 

Fredag 6. april 2001

Alsønderup Enge: Havørn 2 (1 ad. S + 1 2-3K rst. 12.00-12.05) (BTJ, FIR).

Arresø, mellem Vittenbjerg og Lille Lyngby Mose: Bjergand 60 rst. 10.00-11.00-? (BTJ).

Fedtmosen : Mudderklire 1 fou. (FDE). Endnu en tidlig observation.

Fyrendalskoven, syd for Fuglebjerg: Perleugle 1 hørt 21.45-22.15 (ARo, HBr). En meget usædvanlig "observation". Der er vist ikke hørt Perleugle på Sjælland i de sidste fem år.

Gilbjerghoved, træk kl. 7.00-12.00: Sule 1 ad. øst, Rød Glente 1, Duehøg 1, Sildemåge 4, Lille Flagspætte 1, Hedelærke 2, Skærpiber 1, Bjergvipstjert 1, Silkehale 8, Gransanger 9, Ravn 1, Bjergirisk 46, Stor Gråsisken 14, Laplandsværling 1 (TA).

Hellebæk 08.20-16.00: Musvåge 111, Spurvehøg 34, Fiskeørn 1, Rørhøg 1, Dværgfalk 1, Rød Glente 1, Trane 1 (JHA, PR, LSC, HHS).

Holmesø, Brøndby Strand kl. 15.30-16.20: Sorthovedet Måge 1 ad., Havterne 1 (TA).

Højerup, Stevns: Rødtoppet Fuglekonge 1 hun på foderbrædt (TWJ, AP).

Korshage, Rørvig: Hærfugl 1 rst 16:02-16:45 (PU, AS). Fuglen er set hele dagen på lokaliteten.

 

Torsdag 5. april 2001

Codan Gummi, Køge: Sorthovedet Måge 1 ad. 08.10 (TWJ).

Gilleleje, havet ud for Nordhøjvej vest for havnen: Kongeederfugl 1 2K han 17.00-17.30 (TJ). Ikke genfundet trods eftersøgning fredag 6. april.

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 3 (EKr).

Korshage, Rørvig: Hærfugl 1 rst. 07.15-? (PCC). 2. dag på lokaliteten.

Kronborg Slot: Mursejler 1 indtrk. senere V 13.55 (ABB). En af de tidligste - hvis ikke den tidligste Mursejler i DK nogen sinde.

 

Onsdag 4. april 2001

Fiskbæk, Mølleåen: Isfugl 2 19.30-? (AHA).

Gilbjerghoved, 06.35-13.45: Sule 1 ad v, Musvåge 42 trk, Rørhøg 3 trk, Rød Glente 1 trk, Spurvehøg 48 trk, Duehøg 1 trk, Fiskeørn 3 trk, Dværgfalk 1 trk, Trane 1 trk, Svaleklire 3 trk, Ringdue 1750 trk, Huldue 5 trk, Mosehornugle 2 rast, Hedelærke 5 trk, Ringdrossel 3 trk, Sangdrossel 15 trk, Misteldrossel 22 trk, Musvit 24 trk, Blåmejse 8 trk, Gransanger 26 trk, Fuglekonge 3 trk, Hvid vipstjert 33 trk, Skærpiber 2 trk, Stillits 16 trk, Dompap 7 trk, Bog/Kvækerfinke 38.000 trk (90% Bog), Grønsisken 4970 trk, Silkehale 8 trk. (RT).

Heatherhill, træk: Fiskeørn 11, Rørhøg 8, Rød Glente 4, Musvåge 300, Spurvehøg198, Vandrefalk 1 (LAC, MJB).

Hellebæk: Rød Glente 2, Sort Glente 1 ad. 10.03, Musvåge 37, Spurvehøg 5, Trane 23 (PR, HHS, DM, BJ). Første på Sjælland i 2001.

Klampenborg: Havørn 1 N 15.40 (HBJ).

Korshage, Rørvig: Hærfugl 1 trk. senere rst., Rødtoppet Fuglekonge 1 09.30 (PCC).

Petersværft, Kalvehave: Rødstjert 1 han (HDa). Første på Sjælland og i DK i 2001.

Rådvad, Mølleåen: Vandstær 3 16.00-? (AHA). Sidste vinterobs på Sjælland i 2001?

 

Tirsdag 3. april 2001

Alsønderup Enge, kl. 08.05-13.10: Lille Lappedykker 2, Toppet Lappedykker 9, Knopsvane 1 ad. + 1 juv., Sædgås fabalis 1 Grågås 17, Ca. 125 Bramgæs trak mod NE, Gravand 12. Pibeand 110, Krikand 50, Taffeland 21, Troldand 82, Hvinand 14, Lille Skallesluger 8, Fiskeørn trak: 1 kl. 10.36 + 2 kl. 12.01. Musvåge 5 + tækkende 1 kl. 11.54 + 1 kl. 12.34. Spurvehøge 1 + trækkende 2 kl. 08.50 + 1 kl. 11.36 + 1 kl. 11.51 + 1 kl. 11.56 + 1 kl. 12.12. Duehøg 1, Vandrefalk 1 trak kl. 11.49 Strandskade 2, Klyde 5, Vibe 49. Sjaggere træk i alt 142 + Vindrosler 4. - Brunflagermus 1. (FKj).

Kongelunden: Trane 279 trk. Sortgrå Ryle 1, Isfugl 1, Landsvale 1, Knarand 18 (PB). Første Landsvale på Sjælland i 2001. Sidste observation fra foråret fa Sortgrå Ryle?

Højerup, Stevns: Rødtoppet Fuglekonge 1 han (TWJ).

Højerup Lund, Stevns: Rødtoppet Fuglekonge 1 17.00-? (AP, TWJ).

Petersværft, Kalvehave: Pibesvane 75, Blisgås 20, Isfugl 1 (HDa).

Sigerslev Mose, Stevns: Rødtoppet Fuglekonge 1 han 18.30-? (AP, JP, TWJ).

Stavnsholt: Mudderklire 1 15.00 fou i vandhul (TV). Første observation på Sjælland i 2001. En meget tidlig obs.

Vestskoven 06:30-12:00: Sædgås 1 V, Rørhøg 1 ad. hun, Fjeldvåge 1, Musvåge 27, Spurvehøg 17, Dværgfalk 1, Svaleklire 3, Hedelærke 1. (PSC).

 

Mandag 2. april 2001

Damhussø: Mosehornugle 1 S 17.30 (BBS).

Dybesø, Rørvig: Sortrygget Hvid Vipstjert 1 hunfarvet 15.55-16.15-? (LBr).

Hellebæk Kyst, træk: Musvåge 1800, Blå Kærhøg 3, Spurvehøg 24 (AXM).

Holmesø, Brøndby Strand: Sorthovedet Måge 2 ad. 16.00-? (at par) (AHA).

Kastrup Havn 11.00-15.00: Hedelærke 1, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 hun, Gransanger 7, Bjergirisk 170 (LAJ).

Kronborg 12.36-13.45: Svaleklire 1, Stenpikker 1, Bjergvipstjert 3, Gulirisk 1, Snespurv 2 (HAG). Første Stenpikker på Sjælland i 2001

Krømlinge (Toksværd): Vandrefalk (THR).

Petersværft, Kalvehave: Vandrefalk 1 trk. (HDa).

Sundby Kirkegård: Sortspætte 1 14.15-14.30. (MBr). Arten er sjælden på Amager.

 

Søndag 1. april 2001

Amager Fælled: bl.a. Skovsneppe 1, Svaleklire 1 trk., Fiskeørn 1 N 19.15 (PU).

Borreby Mose: Rørdrum 1 hørt, Blisgås 28, Kortnæbbet Gås 2, Vandrefalk 1 ad., Klyde 38, Stor Kobbersneppe 18, Brushane 1 (JK).

Gilleleje, træk: Fiskeørn 2, Misteldrossel 129, Bjergvipstjert 4, Hedelærke 7 (AV).

Holmesø, Brøndby Strand kl. 8.45-10.10: Sorthovedet Måge 2 ad. (at par) (ESE).

Ishøj Strand: Lille Skallesluger 1 hun, Svaleklire 5 trk., Skærpiber 5, Rødtoppet Fuglekonge 1 (set i to timer på ned til 1,5 meters afstand) (TA). Første Rødtoppede Fuglekonge på Sjælland i 2001 (se Omø). Influks af arten ved Gedster, Falster. Læs DOF Storstrøm web.

Kokkedal: Trane 54 N 16.15 (LPa).

Kongelunden ca. 6.30-12.45: bl.a. Lille Skallesluger 6, Rørhøg 1 trk., Fiskeørn 1 trk, Brushane 2, Bjergvipstjert 1 trk. Snespurv 4 (SNB PU m.fl.). Første Brushøns på Sjælland i 2001?

Køge havn og Sydstrand : Krikand 31, Atlingand 1 hun, Knarand 1 par, Skeand 1 par, Pibeand 26, Lille Præstekrave 1, Svaleklire 1, Hættemåge 1.000, Splitterne 1, Mosehornugle 1, Natugle 1, Sangdrossel 23, Gransanger 5 (SAL). Første Lille Præstekrave på Sjælland i 2001. Tidlig ankomst.

Omø: Rødtoppet Fuglekonge 1 09.30 (SM). Første Rødtoppede Fuglekonge på Sjælland i 2001 (se Ishøj Strand).


Blåhals, Han, Norge 11. juli 2016 Foto: Morten Scheller Jensen

Lokalrapporten - Fugle i Århus


 
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.065 sek.
til toppen