Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0


Modtag Roadrunner - læs mere herGallerietHvordan får jeg mine billeder på Netfugl?

Du skal selv oploade dine billeder til Netfugl, men førend du kan det, skal du have en brugerprofil. Har du ikke en sådan kan du oprette dig som bruger her. Ved aktuelle billeder af sjældne fugle er du altid velkommen til at sende billedet af den sjældne fugl til Netfugl, hvorefter Netfugl om muligt vil lægge billedet online.


Hvordan fungerer oploadningen af billeder i praksis?

Systemet fungerer således, at du oploader billedet til en side, der kun er synlig for administratorgruppen bag Netfugl. Førend billedet bliver synligt for alle andre skal billedet til godkendelse hos Netfugl, hvilket betyder, at billedet skal opfylde en række krav, hvorefter billedet tilføjes galleriet. Hvis ikke billedet opfylder de krav som Netfugl har defineret, afvises billedet. Hvis Netfugl afviser billedet får du besked per e-mail, hvorfor billedet er afvist. Netfugl har opstillet en række krav, som du kan læse mere om nedenfor. Bemærk, at der både er tekniske krav, samt krav der omhandler kvaliteten af billedet.


Hvad er de tekniske krav til billedbehandling?

Hvis de tekniske krav ikke opfyldes kan billedet ikke oploades til Netfugl.

Der skal naturligvis som minimum uploades et billede - det egentlige billede. Derudover kan man også vælge at uploade et lille billede, populært kaldt "thumbnail". Dette primært hvis man selv ønsker at lave det lille billede, så det f.eks. kun viser et udsnit af det store billede. Hvis kun det store uploades vil det lille genereres automatisk ud fra det store.

Det lille billede må max. være i formatet 135 pixels bred x 90 pixels høj og max. veje 12 kb.

Det store billede må max. være 1280 pixels bred og 1280 pixels høj samt max. veje 250 kb.

Hvis billederne fylder mere end ovenfor beskrevne mål, kan de teknisk ikke oploades til Netfugl. Dog vil det lille genereres automatisk såfremt det kun er dette som ikke opfylder kravene.


Hvad er Netfugls definerede kvalitetskrav til billedet?

Nedenstående regler er defineret ud fra flere års erfaring med at behandle billeder og lægge dem online til webbrug. Der er tilmed indhentet mange gode råd fra dygtige fotografer.

Netfugl vil ikke komme nærmere ind på, hvordan billedet skal redigeres, hvad angår beskæring og skærpning, men Netfugl har som princip at holde en høj kvalitetsstandard for galleriet. Således er det vigtigt, at man som fotograf giver sig tid til sine billeder, førend man oploader dem til Netfugl.

Netfugl sætter dog en række krav til billedets størrelse som er defineret ud fra, at størrelse og kvalitet af billedet skal harmonere.


Hvor mange kilo bytes?

Det vil i de færreste tilfælde være nødvendigt, at et billede fylder max. antal pixels og max. antal kb. Som grundregel bør et standardfoto ikke fylde mere end ca. 75-115 kb.

For billeder af høj kvalitet accepteres det, at billedet fylder mere - (læs ca. 150 kb.). I få tilfælde vil det være nødvendigt, at billedet, fylder mere end 150 kb., hvilket i særdeleshed kræver en meget høj kvalitet.


Hvor mange antal pixels?

Et billede som ikke skal kunne forstørres må maksimalt fylde 800 pixels i bredden. Hvis billedet tiltænkes at skulle forstørres, bør det ikke fylde mindre end 950 pixels, og maksimalt 1024 pixels i bredden. For billeder af en meget høj kvalitet – såkaldte wall papers - kan dimensioner på helt op til 1280 x 1024 pixels til nød accepteres.


Hvorfor alle disse krav?

Mange store billeder på Netfugl er meget belastende for serveren. Der ud over, er der stadig hensynet til dem, der ikke har bredbåndsforbindelser til Internettet.

Det er ingen hemmelighed, at der er sket tyveri af billeder fra Netfugl, hvor et medie har downloaded og trykt billedet uden at have spurgt fotografen om lov først. Til trods for, at der står skrevet, at der er copyright på alle billeder, sker den form for tyveri. Det er svært at gøre noget ved, men at billederne ikke fylder mere end de ca. 75 – 115 kb betyder, at det kan være svært at gengive billedet på tryk.


Hvilke andre kriterier vælger og fravælger Netfugl efter?

Hvis Netfugl erfarer, at nogle af de oploadede billeder allerede findes online i samme version eller lignende version på andre danske hjemmesider, med gallerier tilsvarende Netfugls galleri, forbeholder Netfugl sig retten til ikke at lægge billederne online eller slette dem fra galleriet. Der er ingen grund til at lave dobbeltgallerier. Der laves dog ingen systematisk søgning på om billedet allerede er online, hvorfor administrationen af dette kan virke tilfældig og uretfærdig. Dette er ikke tilsigtet, men da flere varetager arbejdet, vil der være individuel variation i processen, hvilket Netfugl beklager.

Netfugl modtager jævnligt kritik for valget af billeder, der lægges online. Nogle synes, at kvaliteten er for svingende, og for mange billeder af "dårlig" kvalitet lægges online. Andre synes, at kravene er for høje og synes, at de nærmest bliver "forfulgt" af Netfugl, der kun lægger en meget lille del af deres indsendte billeder online.
Andre igen mener, at der lægges for mange billeder online af udenlandske og "irrelevante" arter eller af håndholdte fugle. Det er modpoler, der er meget svære at få til at mødes. Formålet med galleriet er primært, at have et bred udvalg af billeder af især DK og VP arter. Billeder, der illustrerer arten og viser så mange kendetegn som muligt, således at galleriet kan bruges i bestemmelsesmæssige sammenhænge til glæde for de mange brugere, er vægtet højt.
Højæstetiske billeder, hvor fotografen har været på hårdt arbejde og fået ”billedet” skal selvfølgelig have sit billede online – ingen tvivl om det, men bemærk venligst, at fotograf og Netfugl sikkert ikke i alle tilfælde vil være enige om dette.


Max. 30 billeder per art

Netfugl har valgt at sætte en øvre grænse for, hvor mange billeder, der i teorien skal være per art i galleriet. Denne grænse er på nuværende tidspunkt 30 billeder per art. Grænsen er dog teoretisk, hvilket betyder, at der i praksis i flere tilfælde, vil blive lagt mere end 30 billeder per art online. Det siger sig selv, at kravene for billederne efter nummer 30 er meget hårde, men på ingen måde umulige at opnå med det rigtige billede.

Det gælder for mange arter, at de allerede er repræsenteret med mere end 30 billeder. Nogle arter er der mere end 100 billeder af, hvilket kan betyde, at Netfugl vil slette billeder, der synes at have tabt værdi for galleriet. Billeder af fuglearter som er sjældne i Danmark har altid høj prioritet, hvorfor reglen om de 30 billeder per art ikke gælder for sjældne arter.


Hvad gør Netfugl for at højne kvaliteten i galleriet?

Der er sket en revolution indenfor for digitalkameraer, og hvad der var et godt billede for tre år siden er nødvendigvis ikke et godt billede i dag. Netfugl vil derfor løbende slette billeder, der synes at have tabt værdi for galleriet. Alle fotografer, der får slettet et eller flere billeder får besked vedrørende sletningen per e-mail. Den øvre teoretiske grænse på 30 billeder betyder ikke, at Netfugl konsekvent vil slette billeder således, at der altid kun er 30 billeder af en art i galleriet.


Kan Netfugl gå på kompromis med reglen om de 30 billeder og streng kvalitet?

Der skal selvfølgelig være plads til, at årstidens gang i fugleverdenen repræsenteres i galleriet. Derfor vil der være kompromisløsninger med reglen om de 30 billeder når tranetrækket sætter ind, eller når hvepsevågerne kommer i store antal, eller når havfuglesæsonen giver mulighed for billeder af havfugle og så videre, men der er ingen grund til at lægge ret mange billeder på af den samme art. Vurderer Netfugl, at der ikke er meget relevant nyt i billedet, kan det ikke udelukkes, at billedet bliver fravalgt.

Der er også plads til, at man kan få et dårligt billede online af en fugl, hvor der er tvivl om artsbestemmelsen – således man kan få hjælp til bestemmelsen fra andre brugere af Netfugl.


Fotografens selvkritik

Der er mange fotografer, som kan lide, og er god til at fortælle en historie igennem sine billeder – det kræver ofte to eller flere billeder at fortælle historien tilfredsstillende. Her kan Netfugl i enkelte tilfælde gå på kompromis med reglen om de 30 billeder, men i de fleste tilfælde vil fotografen blive opfordret til at lave en collage og således fortælle historien via collagen. I andre tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis fortælles en historie, er der eksempler på, at Netfugl har modtaget 3-4-5 billeder af den samme art, hvor Netfugl efterfølgende er blevet bedt om at stå for udvælgelsen. Denne form for udvælgelse forlænger blot sagsbehandlingstiden for alle. Den enkelte fotograf opfordres derfor til selv at udvælge det billede, der ønskes online, i stedet for, at Netfugl skal bruge tid på at gennemse billederne og foretage en vurdering af, hvilket et der skal online.

I det hele taget opfordres den enkelte fotograf til at udvise selvkritik. En retningslinie kan være, at man som fotograf spørger sig selv om billedet vil være relevant, hvis det var en anden fotograf, der havde taget billedet. Der findes mange billige alternativer til at oprette sit eget billedgalleri. Flere af de fotografer, der ofte leverer billeder til Netfugl, har ligeledes deres egen hjemmeside, hvor de lægger mange billeder på, som ikke er relevante for Netfugls galleri.


Hvor og hvordan oploader jeg billedet til Netfugl?

Du skal logge ind på din brugerprofil med brugernavn og kode. Tryk på ”rediger profil”. I venstre kolonne står der skrevet ”opload galleribillede”. Derefter er det blot at taste de forskellige emner ind i skemaet, som ses når du har klikket på ”opload galleribillede”.

Herefter tilføjes følgende informationer etc.:

- Det føromtalte store og lille billede tilføjes
- Angiv titel, hvis det er relevant
- Vælg fotografnavn
- Vælg land, dato og lokalitet
- Vælg art fra rullepanelet
- Skriv evt. en billedetekst, hvis det er relevant
- Angiv evt. hvilket fotoudstyr der er brugt

Hvis arten ikke findes på rullepanelet skal du skrive artsnavn på dansk (hvis det findes), derefter på engelsk og latin. Bemærk, at alle arter, som er truffet i VP findes ved at rulle i artspanelet.


Hvor mange billeder skal jeg oploade?

Der opfordres til kun at oploade 1-5 billeder af gangen. Hvis der oploades mere end et billede, vil Netfugl givet vælge kun at lægge et eller to billeder online og derefter vente til en anden dag med at lægge resten af billederne online.


Hvor ofte skal jeg oploade billeder?
Netfugl opfordrer fotograferne til at vente med at oploade billeder, indtil tidligere oploadede billeder er kommet online, eller indtil Netfugl har afvist de oploadede billeder. Aktuelle billeder af sjældenheder modtages dog gerne så hurtigt som muligt.


I hvilken rækkefølge kommer billederne online?
Dette er desværre tilfældigt og er meget afhængig af, hvem der oploader billeder.


Hvilke billeder bliver vist på forsiden af Netfugl?

De viste billeder på forsiden af Netfugl er de senest tilføjede billeder i kategorierne: "Raritets foto", "Fra Danmark" og "Fra udlandet".

Der tages ikke hensyn til fotografens navn, men det er naturligvis klart, at gode billeder, og billeder af aktuelle sjældenheder oftest placeres på forsiden af Netfugl.


Brug af billederne på Netfugl
Der er copyright på alle billeder, hvorfor der naturligvis skal tages kontakt til fotograferne, såfremt man ønsker at benytte et billede.


Hvornår og hvordan får jeg besked om mit billede kommer på eller ej?

Netfugl bestræber sig på at have en behandlingstid på maksimalt 5 døgn fra fotografen har lagt billedet på - til billedet enten afvises eller tilføjes galleriet.

Alle fotografer får besked per e-mail til den e-mailadresse, der er angivet under ens brugerprofil. Bemærk, at det ikke er nødvendigt, at e-mailadressen er synlig, men det er vigtigt, at det er den rigtige e-mailadresse, der står angivet på profilen – ellers vil Netfugl ikke have mulighed for at kontakte fotografen om at billedet er lagt online eller afvist.

Netfugl er klar over, at det vil være et problem for mange, at tilpasse billederne de tekniske krav, samt i det hele taget at billedbehandle et billede. Der opfordres således til, at der startes en tråd i forum, hvor man kan spørge om råd og vejledning hos alle dem som allerede kan finde ud af at billedbehandle.


Med venlig hilsen Netfugl.dk


Siden er sidst opdateret den 23. juni 2007.
Bemærk: at alle billeder har copyright og må ikke anvendes uden accept fra den respektive fotograf.til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.034 sek.
til toppen